▲ กลับด้านบน

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๓

15 ก.ค. 63 เปิดอ่าน 5804 โดย น.ส.ระพีพัฒน์ แก้วอุดทา
  แก้ไข


*** กรณี มีความประสงค์จัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ มากกว่า ๑ วัด ให้ทำบันทึกข้อความ ชี้แจงรายละเอียด  
มาก่อนวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เท่านั้น เพื่อรับการพิจารณา และทางคณะกรรมการฯ แจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓


ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๓
พร้อมทั้ง คัดเลือกประธานกฐินสัมฤทธิ์

พร้อมทีมงานนักเรียน V-Star รวม ๕ คน 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์
และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๓

ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
กรุณาส่งใบแจ้งรายชื่อวัดทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star (ศล.๔)
(วัดจัดกิจกรรมทอดกฐิน เป็นวัดกฐินตกค้าง / หรือวัดที่ไม่มีเจ้าภาพมาจองกฐินในปีนี้)
และใบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์


ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓


อกสารการเข้าร่วมกิจกรรม

1. จดหมายกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๓
2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star 
3. ใบแจ้งรายชื่อวัดทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star (ศล.๔)
4. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star
5. ใบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์


 QR code โครงการทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star


สรุปข่าว

หัวข้อ กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๓
วันเวลา 15 ก.ค. 63

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน