▲ กลับด้านบน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

3 ก.ย. 61 เปิดอ่าน 6652 โดย นายกฤติน ตั้งชัยสุข
  แก้ไข

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์

และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา 2561  


         ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธที่ได้รับการยกย่องจากชาวพุทธทั่วโลก ให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา แต่ทว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ "กฐินตกค้าง" ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัดและพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาวัดร้าง

        โครงการกฐินสัมฤทธิ์ได้จัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 และยังดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดีของเหล่าเด็กดี V-Star กฐินสัมฤทธิ์จึงนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่ชาวโลกจะได้มีโอกาสเห็นภาพเด็กดี V-Star  ทำหน้าที่เป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์และช่วยเหลือการจัดการในส่วนต่างๆ ซึ่งนับเป็นภาพที่นำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น    

        ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯอจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star เพื่อสร้างความเข้าใจ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผนงาน ฝึกความเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก มีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามสืบไป      การอบรมกฐินสัมฤทธิ์ครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

โดยมีคณะครูและเด็กดี V-Star เข้าร่วมกว่า 1,500 คน จาก 300 โรงเรียนทั่วประเทศ


ลงทะเบียนและรับคู่มืออบรม ประธานกฐินจะติดโบว์สัญลักษณ์

เริ่มต้นอย่างคึกคัก 


  จากนั้นน้องๆ ได้ฟังคำชี้แจงการลงฐานปฏิบัติการ และแบ่งกลุ่มเตรียมความพร้อมที่จะรับความรู้ในการอบรมทอดกฐินสัมฤทธิ์


ฐานปฏิบัติการที่ 1 การเตรียมความพร้อมจัดงานกฐินสัมฤทธิ์

        น้องๆจะได้เรียนรู้การพัฒนาทำความสะอาดวัดตามหลักความดีสากล คือ ปัด กวาด เช็ด ถู ตลอดจนการเก็บงาน และการเตรียมตัวก่อนไปวัด ในเรื่องของการประเคนของแด่พระภิกษุ การปฏิบัติตัวเมื่อไปวัด และการจัดรองเท้าให้เป็นระเบียบ 

 

 เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดพัฒนาวัด


ประเคนของแด่พระภิกษุสงฆ์

“ก่อนใช้เป็นอย่างไร เมื่อใช้เสร็จแล้ว อย่างน้อยต้องเรียบร้อยเหมือนเดิม หรือดี สะอาด เป็นระเบียบกว่าเดิม” 

    ขั้นตอนการทำความสะอาดสามารถนำไปใช้ได้ทุกที่ ตั้งแต่ที่บ้าน จนถึงทุกๆที่รอบตัวเรา “หากเราปฏิบัติความดีสากลได้จนเป็นนิสัย เราจะเป็นต้นบุญต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน คนที่พบเห็น และเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามอีกด้วย”


ฐานปฏิบัติการที่ 2 การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวบุญ  

        น้องๆจะได้เรียนรู้การพูดเชิญชวน การตั้งขบวนประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และฝึกกล่าวคำถวายผ้ากฐิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ให้สมบูรณ์แบบ

            และได้เรียนรู้วิธียุคใหม่ยุค 4.0 คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวใน Social Network อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้ฝึกซ้อมการพูดเชิญชวน ด้วยปิยวาจา

>> น้องๆอย่าลืมนะค่ะ "นักพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ต้องพูดสิ่งที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ชอบใจ ของผู้อื่นด้วยจึงสัมฤทธิ์ผล"


 ฝึกซ้อมการพูดเชิญชวนเสร็จแล้ว น้องๆ ก็ลุย!! ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์งานบุญ

วงดุริยางค์เป็นอีกเสียงสัญญานบอกบุญ ของเด็กดี V-Star ที่เรียกทุกความสนใจของทุกคน 


        ประธานกฐินสู้ๆ “สำหรับน้องประธานกฐินสัมฤทธิ์ทุกคน ต้องฝึกท่องคำกล่าวถวายผ้ากฐินให้คล่อง โดยไม่ต้องดูบท

หากน้องๆทำได้ ผู้ที่มาร่วมงานจะเกิดความประทับใจ ปลื้มปีติ เห็นต้นแบบของผู้นำ ขนาดเด็กตัวน้อยๆยังสามารถทำได้ แล้วผู้ใหญ่อย่างเราทำไมจะทำไม่ได้”


ฐานปฏิบัติการที่ 3 การจัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์

        สำหรับฐานนี้จะจำลองวันงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ เพื่อให้น้องๆได้เห็นการแบ่งฝ่ายงาน ขั้นตอน ลำดับพิธีกรรมของการจัดงานค่ะ
ซ้อมเดินขบวนไปทอดกฐิน ณ วัดใกล้ชุมชน

 >>  “น้องๆ ต้องอย่าลืมนะคะทุกบทบาทที่เราได้รับ ไม่ว่าเราจะหน้าที่ไหนก็ตามที่มาอบรมในวันนี้ ล้วนสำคัญต่อการกลับไปจัดงานทอดกฐินทั้งสิ้น”


   

ซ้อมพิธีกร พิธีกรรม ในวันทอดกฐิน

    >> “เรายิ่งต้องฝึกฝนตัวเราให้มาก ต้องมีความดีพื้นฐานสากล 5 ประการเป็นหลักนะค่ะ คือ ไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามให้เราทำด้วยความสะอาด ระเบียบเรียบร้อย สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้ถูกโอกาส เหมาะสม มีใจที่เป็นสมาธิ” 


!! ช่วงที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง !!


พิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star


        เด็กดี V-Star ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรบูชามหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

  เสียงสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ดังกังวาลจากศูนย์กลางกาย

    พิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูสมุห์ธานินทร์  ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ มอบผ้าไตรกฐินสัมฤทธิ์ให้แก่เด็กดี V-Star 


พระครูสมุห์ธานินทร์  ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ นั่งสมาธิกลั่นใจก่อนรับผ้าไตรกฐินสัมฤทธิ์

       

 
 

    "เด็กดี V-Star จะสามารถทอดกฐินได้ภายในวันที่ 5 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น"

        กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วม เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กดี V-Star และทุกๆ คนในสถานศึกษา ได้ฝึกการเป็นผู้ให้ การทำทาน และการทำหน้าที่กัลยาณมิตร 

        ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผนงาน และฝึกความเป็นผู้นำ ทั้งด้านความคิดริเริ่ม การพูด และการลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างแท้จริง ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
    
        เพื่อให้ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกทุกคนได้มีความภาคภูมิใจและมีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้วัฒนาสืบไป

        ภารกิจต่อไปของเด็กดี V-Star คือ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ให้เหมาะกับชุมชม
  
        ลงมือทำด้วยตนเองและเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี ทั้งคุณพ่อคุณแม่ คุณครู เพื่อนพี่น้องของเรา มาช่วยกันให้กฐินของเราเป็นกฐินสัมฤทธิ์ที่จะเกิดประโยชน์กับวัดใกล้บ้านของเราต่อไป


อย่าลืมให้กำลังใจและติดตามภารกิจประธานกฐินสัมฤทธิ์ตทั่วประเทศของเรากันนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุสรุปข่าว

หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันเวลา 1 กันยายน 2561
สถานที่ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประธานสงฆ์ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท
ประธานฆราวาส สันติ รุ่งสุขพลากร
หลักสูตรการอบรม จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน