▲ กลับด้านบน

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๑

18 มิ.ย. 61 เปิดอ่าน 11128 โดย นายกฤติน ตั้งชัยสุข
  แก้ไข

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๑พร้อมทั้ง คัดเลือกประธานกฐินสัมฤทธิ์

และ ทีมงานนักเรียน V-Star รวม ๓ คน 
เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์
และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


กรุณาส่งใบแจ้งรายชื่อวัดทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star (ศล.๔)

(วัดจัดกิจกรรมทอดกฐิน เป็นวัดกฐินตกค้าง / เป็นวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ หรือคาดว่าจะไม่มีเจ้าภาพมาจองทอดกฐิน)

และใบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์

ภายในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

*** กรณี มีความประสงค์จัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ มากกว่า ๑ วัด ให้ทำบันทึกข้อความ ชี้แจงรายละเอียด  
มาก่อนวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เท่านั้น ทาง ID Line : katinvstar เพื่อรับการพิจารณา และทางคณะกรรมการฯ แจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ


เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม


1. จดหมายกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๑

2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star
3. ใบแจ้งรายชื่อวัดทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star (ศล.๔)

4. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star
5. ใบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ประสานงานจังหวัดV-Star หรือ เบอร์โทรศัพท์(กฤติน) 084-640-6206 หรือ  ID Line: katinvstar


สรุปข่าว

หัวข้อ กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน