▲ กลับด้านบน

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๐

14 ก.ค. 60 เปิดอ่าน 9244 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ สุวรรณสิน
  แก้ไข*** กรณี มีความประสงค์จัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ มากกว่า ๑ วัด ให้ทำบันทึกข้อความ ชี้แจงรายละเอียด  
มาก่อนวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เท่านั้น ทาง ID Line : katinvstar เพื่อรับการพิจารณา และทางคณะกรรมการฯ แจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ


ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๐
พร้อมทั้ง คัดเลือกประธานกฐินสัมฤทธิ์

พร้อมทีมงานนักเรียน V-Star รวม ๓ คน 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์
และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๐

ในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีกรุณาส่งใบแจ้งรายชื่อวัดทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star (ศล.๔)

(วัดจัดกิจกรรมทอดกฐิน เป็นวัดกฐินตกค้าง / เป็นวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ หรือคาดว่าจะไม่มีเจ้าภาพมาจองทอดกฐิน)

และใบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์

ภายในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม


1. จดหมายกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๐
2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star
3. ใบแจ้งรายชื่อวัดทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star (ศล.๔)
4. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star
5. ใบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์


      

ID Line: katinvstar


สรุปข่าว

หัวข้อ กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๐

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน