▲ กลับด้านบน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

14 ก.ย. 58 เปิดอ่าน 10869 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ สุวรรณสิน
  แก้ไขอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 
กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๒,๐๐๐ คน จาก ๖๕ จังหวัด จำนวนกว่า ๕๐๐ โรงเรียน ทั่วประเทศ
ในโครงการนี้ได้จัดอบรมให้ประธานกฐินสัมฤทธิ์และนักเรียนทุกคนได้เข้าใจการจัดงานทอดกฐินที่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยฝึกผ่านฐานปฏิบัติการ 3 ฐาน ได้แก่

 1 การเตรียมความพร้อม จัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์


ฐานที่1 อบรมการเตรียมความพร้อม โดยแนะนำการทำความสะอาด  ทำให้ถูกหลักการ ควรเช็ดไปทิศทางเดียวกัน เช่น จาก บนลงล่าง  ขวาไปซ้าย เช่น การเช็ดโต๊ะ เช็ดเสื่อ กวาดพื้น ถูพื้น การผับผ้าขนหนูควรพับให้พอดีฝ่ามือเพื่อทำความสะอาดในการเช็ดเสื่อ เช็ดโต๊ะ การใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกกับพื้นผิว ปฏิบัติตามหลักความดีพื้นฐานสากล ๕ ประการ
 
 2 การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวบุญ


ฐานที่2 การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวบุญ โดยการฝึกให้นักเรียนเด็กดี V-star ได้ลองทำหน้าที่ให้การประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวบุญในชุมชน มีอุปกรณ์ดังนี้ ใบปลิว กล่องร่วมทำบุญ และ โทรโข่ง และเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ เวลาไปประชาสัมพันธ์ในชุมชน จึงได้ใช้วงดุริยางค์/กลองแต๊กเข้ามาช่วยในการแจ้งข่าวบุญด้วย

3 การจัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์


ฐานที่3 การจัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ เป็นการจำลองสถานการณ์ให้เหมือนวันงาน โดยให้นักเรียนเด็กดี V-star ทุกคนได้จัดขบวนกฐินสัมฤทธิ์ และสำหรับประธานกฐินสัมฤทธิ์ได้ฝึกกล่าวคำถวายผ้าไตร

 
นอกจากนี้ได้มีคณะศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชา มาร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ ในครั้งนี้อีกด้วย
 
 


 

ภาคบ่าย ประธานกฐินสัมฤทธิ์และผู้เข้าร่วมอบรมฯทุกคนได้ เตรียมความพร้อมกิจกรรมก่อนร่วมงานวันรวมพลังครั้งที่ ๑๐ ด้วยการฝึกสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อีกด้วย
และช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบผ้าไตรแก่ประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star  โดยพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญญฺนันโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ กล่าวให้โอวาทแก่เด็กดี V-star ทุกคน หลังจากนั้นได้มอบผ้าไตร และได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

การทอดกฐินสัมฤทธิ์ เพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนา สู่การฟื้นฟูศีลธรรมโลก

สรุปข่าว

หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน