▲ กลับด้านบน

เด็กดี V-Star ทั่วประเทศ !!! อบรมกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ ประจำปี 2557

12 ก.ย. 57 เปิดอ่าน 6105 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข


ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี 2557
         


 
            เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  จังหวัดปทุมธานี โดยมีเด็กดี V-Star กว่า 2,000 คน เดินทางมาจากทั่วประเทศ เพื่อให้สืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามและน้องๆ เด็กดี V-Star จะได้รู้จักการทำทาน ทำหน้าที่กัลยาณมิตร พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมกฐินได้อย่างถูกต้อง         ในช่วงเช้าน้องๆ เด็กดี V-Star ได้เข้าฐานปฏิบัติการ ประกอบด้วย
                                                 ฐานปฏิบัติการที่ 1 คือ การเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐิน
                                             ฐานปฏิบัติการที่ 2 คือ ประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวบุญ 
        ฐานปฏิบัติการที่ 3 คือ การปฏิบัติงานทอดกฐินสัมฤทธิ์เพื่อป็นต้นบุญต้นแบบ  
ฐานปฏิบัติการที่ 1 คือ ฐานการเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐิน
น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการจัดเตรียมสถานที่ในวันงานทอกฐิน เช่น เรื่องของการทำความสะอาดสถานที่ เป็นต้นฐานปฏิบัติการที่ 2 คือ ฐานเรียนรู้การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวบุญ
น้องๆจะได้จำลองเหตุการณ์ในการประชาสัมพันธ์งานบุญให้กับทุกคนได้ทราบข่าวบุญ 
ฐานปฏิบัติการที่ 3 คือ ฐานการปฏิบัติงานทอดกฐินสัมฤทธิ์เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบ 
น้องๆ จะได้ปฏิบัติจริงในการจำลองเหตุการณ์ในวันงานทอดกฐิน
 
               กิจกรรมในภาคบ่าย ประธานเด็กดี V-Star จะได้รับผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star  ประจำปี 2557จากท่านประธานสงฆ์ คือ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺนนฺโท ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก และคณะพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯเด็กดี V-Star กว่า 2,000 คน ได้นั่งหลับตาทำสมาธิ ก่อนเข้าสู่พิธีรับผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star

 
            การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2551 และดำเนินการมาตลอดต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้วัดที่มีกฐินตกค้างในแต่ละปี และวัดที่ยังไม่มีผู้ใดจองกฐินได้รับผ้ากฐิน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางด้านศีลธรรมกับเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียนในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม ฝึกฝนเด็กดี V-Star ให้รู้จักทำทาน ทำหน้าที่กัลยาณมิตรและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สำหรับในปีนี้เด็กดี V-Star ได้ไปจองเป็นประธานกฐินแล้วจำนวน 400 กว่าวัด ทั่วประเทศ

  

  


ถึงจะเป็นเด็กตัวเล็กๆ แต่ก็สามารถฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้
ทีมงานศูนย์ข่าวเยาวชน IBS ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุ...
...กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star สำเร็จชัวร์...!!!สรุปข่าว

หัวข้อ เด็กดี V-Star ทั่วประเทศ !!! อบรมกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ ประจำปี 2557

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน