▲ กลับด้านบน

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๒

18 มิ.ย. 62 เปิดอ่าน 9707 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ สุวรรณสิน
  แก้ไข
*** กรณี มีความประสงค์จัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ มากกว่า ๑ วัด ให้ทำบันทึกข้อความ ชี้แจงรายละเอียด  
มาก่อนวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๒ เท่านั้น เพื่อรับการพิจารณา และทางคณะกรรมการฯ แจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒


ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๒
พร้อมทั้ง คัดเลือกประธานกฐินสัมฤทธิ์

พร้อมทีมงานนักเรียน V-Star รวม ๕ คน 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์
และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


กรุณาส่งใบแจ้งรายชื่อวัดทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star (ศล.๔)

(วัดจัดกิจกรรมทอดกฐิน เป็นวัดกฐินตกค้าง / หรือวัดที่ไม่มีเจ้าภาพมาจองกฐินในปีนี้)

และใบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์

ภายในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมQR code โครงการทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star


สรุปข่าว

หัวข้อ กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน