▲ กลับด้านบน

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๕๘

27 มิ.ย. 58 เปิดอ่าน 7950 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ สุวรรณสิน
  แก้ไข 

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๕๘
พร้อมทั้ง คัดเลือกประธานกฐินสัมฤทธิ์ พร้อมทีมงานนักเรียน V-Star รวม ๓ คน 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์
และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๕๘

ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘  ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 
 

กรุณาส่งใบแจ้งรายชื่อวัดทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star (ศล.๔)
และใบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์

ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘


เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม

1. จดหมายกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๕๘

2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star

3. ใบแจ้งรายชื่อวัดทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star (ศล.๔)

4. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star

5. ใบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์

สรุปข่าว

หัวข้อ กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน