▲ กลับด้านบน

ปลุกพลังในตัว!!! กับกิจกรรมสัมนาสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานเชิงรุกงานโรงเรียน

10 พ.ค. 62 เปิดอ่าน 3769 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

          ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประสานงานเชิงรุกงานโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการทำงานฟื้นฟูศีลธรรมไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 14  (V-Star) และโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 ในปี 2562  อีกทั้งผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมแต่ละจังหวัดก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานและเขียนแผนปฏิบัติการเพื่อทำภารกิจการนำศีลธรรมไปสู่ใจเยาวชนทั่วประเทศให้สำเร็จ

          กิจกรรมเริ่มด้วยรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าเรื่อง อุดมการณ์เป้าหมายการสร้างบารมี โดย พระไพฑูรย์    สุขิโต รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก จากนั้นได้ทบทวนเป้าหมาย ภารกิจ นโยบาย และแผนงาน ปี 2562 โดยพระอาจารย์ประจำโครงการทุกรูป และวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ซึ่งในทุกๆ วันของกิจกรรม ผู้ประสานงานจะได้รับการปลุกพลังด้วยเรื่องราวสุดประทับใจจากตัวแทนผู้ประสานงานในแต่ละภาค พร้อมกันนี้ยังได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ฟังข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศีลธรรมและโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”, ฟังแนะนำการใช้สื่อโครงการ, Workshop เพื่อการสร้างทักษะเรื่องการสื่อสาร, Workshop ทักษะการประสานงานผู้ใหญ่, เรียนรู้ทักษะการเขียนแผนงาน และการติดตามแผนงาน เป็นต้น ในช่วงท้ายการอบรมผู้ประสานงานได้ประชุมกลุ่มเขียนแผนงานประจำจังหวัดและภาค เพื่อใช้ในการทำงานฟื้นฟูศีลธรรมให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประสานงานทุกคนล้วนมีความตั้งใจที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีศีลธรรมสู่สังคมต่อไป.


ร่วมอนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่าน 
จากใจ...ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS 

 

 

 

สรุปข่าว

หัวข้อ ปลุกพลังในตัว!!! กับกิจกรรมสัมนาสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานเชิงรุกงานโรงเรียน
วันเวลา 7-10
สถานที่ spd7
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม ผู้ประสานงานเชิงรุกงานโรงเรียน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน