▲ กลับด้านบน

ค่าย Speech Academy Camp

22 ต.ค. 61 เปิดอ่าน 4362 โดย นายอนุชิต คงจันทร์
  แก้ไข กลับมาอีกครั้งกับค่ายพิเศษสำหรับผู้ผ่านการประกวดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (Change the World Speech Contest) ในกรอบแนวคิดเรื่อง 2018 Thai Smart Speakers” สุดยอดนักพูดปี 2018 กับค่าย Speech Academy Camp

        วัตถุประสงค์ของค่ายในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดให้กับผู้เข้าประกวดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (Change the World Speech Contest) สู่การเป็นผู้นำด้านการพูดเพื่อสันติภาพ โดยเน้นการสื่อการเชิงบวกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและมีการตอกย้ำให้ผู้เข้าประกวดให้ใช้ทักษะการพูดไปในทางสร้างสรรค์ พร้อมกับกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เข้าประกวดเป็นผู้นำแห่งความดี โดยผ่านกิจกรรมการฝึกฝนตนเองผ่านบทฝึกกิจวัตรประจำวันและฝึกคุณลักษณะความดีพื้นฐานสากล ๕ ประการ ได้แก่ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลาและการมีสมาธิควบคู่กับกิจกรรมเรียนรู้และการทำกิจกรรมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ

การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จอมพล สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลและประธานคณะกรรมการโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก มาถ่ายทอดเทคนิคการพูดสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
และอาจารย์อัชฌา หลิ่วเจริญ มาฝึกสร้างพลังความคิดเชิงบวกให้กับน้อง ๆ สู่การเป็นนักพูดอย่างสมบูรณ์แบบ


นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมเเละทักษะความเป็นผู้นำด้วยกิจกรรมการเข้าฐาน WALK REALLY

ในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ออกกำลังกาย ยืดเส้นยืดสายเพื่อความกระชับกระเฉงก่อนการอบรมและเล่นเกมตามหาดวงธรรมพร้อมทั้งปิดท้ายด้วยกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดเดือนตุลาคม

ออกกำลังกายเกมตามหาดวงธรรม                                    สหวาระเดือนเกิดเดือนตุลาคม


                         ได้เกียรติจากท่าน ผ.อ.สมจิตร์ หอไตรรงค์

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรวิชา

                  เป็นตัวเเทนกล่าวอวยพรวันเกิดให้ผู้เข้าประกวดช่วงค่ำของแต่ละวันผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ   ฟังธรรมะเพื่อเป็นหลักในการใช้ชีวิตสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่
ก่อนที่จะจากกันผู้เข้าประกวดทุกกลุ่มได้ร่วมระดมความในหัวข้อ PEACE สันติภาพ และสิ่งที่ได้รับจากค่ายกับการนำไปใช้ จากการระดมความคิดในครั้งผู้เข้าประกวดทุกๆท่านต่างมีความประทับใจในค่ายครั้งนี้และก็มีเเนวคิดที่อยากให้โลกมีสันติภาพโดยเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน
และช่วงท้ายทางโครงการได้จัดพิธีมอบเกียรติและของที่ระลึกเเก่ผู้อบรม 
กิจกรรมในครั้งนี้ ทุกคนต่าง ประทับใจ ตลอดจนได้รับความสนใจจากคณะครูและผู้ปกครองซึ่งเดินทางมาเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของการอบรม ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีเป็นการประสบการณ์ดีๆของเด็ก ที่สามารถนำเอาความรู้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ติดตามภาพบรรกาศได้ที่..... 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y3hMb-WPOY 


สรุปข่าว

หัวข้อ ค่าย Speech Academy Camp
วันเวลา 18-21 ตุลาคม 2561
สถานที่ World Peace Valley จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย IBS

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน