▲ กลับด้านบน

เปิดรับสมัครโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Change the World Speech Contest ครั้งที่ 5

26 เม.ย. 61 เปิดอ่าน 5725 โดย นายอนุชิต คงจันทร์
  แก้ไข

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (Change the World Speech Contest) ขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ มีความดี มีความสามารถและสนใจด้านภาษาในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งความดีและสามารถถ่ายทอดความดีไปสู่สังคม เวทีประชาคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป

          โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก   ครั้งที่ ๕ (Change the World Speech Contest#5) ในกรอบแนวคิดเรื่อง “2018 Thai Smart Speakers” สุดยอดนักพูดปี ๒๐๑๘ ชิงโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและทุนเรียนภาษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 2,000,000 บาท  โดยส่งใบสมัครและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง E-Mail : vstar.speech@outlook.co.th หรือ โทรสารหมายเลข ๐-๒๘๓๑-๑๒๗๖ ภายในวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 086-9580218

         พิเศษ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ “Training Public Speaker Skills Building Leadership in your soul” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากโค้ดมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ในเส้นทางการพูดที่จะมาปูพื้นฐานด้วยเทคนิคที่ล้ำสมัย เฉียบคม และตรงใจ ทำให้มั่นใจในการพูดสุนทรพจน์ แล้วเจอกันนะครับ

คำพูดมีพลังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต คำพูดที่ดีสามารถเปลี่ยนโลกโดยเริ่มที่ตัวคุณ Change the World Speech Contest


สรุปข่าว

หัวข้อ เปิดรับสมัครโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Change the World Speech Contest ครั้งที่ 5

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน