▲ กลับด้านบน

กลับมาอีกครั้ง..กับค่าย V-Star Challenge ภาคใต้ ครั้งที่ 15

25 ส.ค. 66 เปิดอ่าน 1190 โดย น.ส.ชิตาพร โต๊ะทอง
  แก้ไข

กลับมาอีกครั้ง..กับค่าย V-Star Challenge ภาคใต้ ครั้งที่ 15

        ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมภาคใต้ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-Star Challenge รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ธุดงคสถานชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


        ในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 141 คน เพื่อมุ่งเน้นสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมในสถานศึกษา ผ่านบทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย
กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีเปิด โดยมีนายสุพรมแดน ประทุมเมศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธาน ในค่ายเด็กดี V-Star ได้ทำกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น สวดมนต์ทำวัตรร่วมกัน ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อ ทาน ศีล ภาวนา, กฎแห่งกรรม, และพระคุณพ่อแม่


        พร้อมกันนี้ยังได้ ตักบาตร, เข้าฐานฝึกความเป็นผู้นำ, เรียนรู้บทฝึกสติสัมปชัญญะผ่านความดีสากล, และบทฝึกกิจวัตร 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้น้องๆ ได้สร้างสรรค์ผลงาน “บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ 7 บทฝึก และกิจกรรมสร้างสรรค์ V-tar รักษ์วัด” ผ่านช่องทางสื่อโซเซียล


        ซึ่งการมาค่ายในครั้งนี้น้องเด็กดี V-Star จะได้รับทั้งความสนุกสนาน ได้มิตรภาพ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังได้ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ฝึกคุณธรรมพื้นฐานในเรื่องวินัย เคารพ อดทน ฝึกความเป็นผู้นำ ความสามัคคี ความเสียสละ การมีจิตอาสา และความรับผิดชอบพร้อมกันนี้ได้เรียนรู้บทฝึกนิสัยที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อฝึกฝนตนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ ครอบครัว และสังคม ทำให้เกิดพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมในรั้วโรงเรียน เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา นำความรู้ ความดี ความสามารถ มาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไป
สรุปข่าว

หัวข้อ กลับมาอีกครั้ง..กับค่าย V-Star Challenge ภาคใต้ ครั้งที่ 15
วันเวลา 12-24 สิงหาคม 2566
สถานที่ ธุดงคสถานชุมพร

แสดงความคิดเห็น