▲ กลับด้านบน

V-Star Tiktok Challenge ประจำปีการศึกษา2566

18 ก.ค. 66 เปิดอ่าน 1116 โดย น.ส.สาคร วิโค
  แก้ไข

V-Star Tiktok Challenge ประจำปีการศึกษา2566 เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมหลักสูตร V-star เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเผยแผ่ศีลธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนทีมทำกิจกรรมความดี นำไปสู่การสร้างคนดีในสังคมและประเทศชาติต่อไป

สรุปข่าว

หัวข้อ V-Star Tiktok Challenge ประจำปีการศึกษา2566
วันเวลา 31 สิงหาคม
สถานที่ online
หมายเหตุ ส่งผลงานภายใน 31 สิงหาคม

แสดงความคิดเห็น