▲ กลับด้านบน

กฐินสัมฤทธิ์มาแล้วจ้า !!! อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา 2563

8 ก.ย. 63 เปิดอ่าน 3678 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์

และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา 2563

        ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธที่ได้รับการยกย่องจากชาวพุทธทั่วโลก ให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ประเพณีทอดกฐิน นับเป็นกิจกรรมสำคัญของชาวพุทธในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นพุทธประเพณี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์และชาวพุทธในฤดูกาลเข้าพรรษา แต่ทว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เกิดปรากฎการณ์วัดไม่มีผู้ไปทอดกฐิน จึงทำให้ "กฐินตกค้าง" ส่งผลกระทบต่อวัดและพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 

                ในปีพุทธศักราช 2551 หลวงพ่อธัมมชโย จึงมีดำริที่จะปลูกจิตสำนึก รักพระพุทธศาสนาให้แก่เหล่าเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกทั่วประเทศ เปลี่ยนกฐินตกค้างให้กลายมาเป็น "กฐินสัมฤทธิ์" เพื่อไม่ให้มีกฐินตกค้างบนผืนแผ่นดินไทย


             ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมาเด็กดี V-Star ได้ร่วมดำเนินโครงการ ตั้งแต่การจองวัด การประชาสัมพันธ์ และจัดพิธีทอดกฐินทั่วประเทศ  จำนานทั้งสิ้น 4,514 โรงเรียน จัดทอดกฐินแก่วัด 5,372 วัด ในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 13 ซึ่งเด็กดี V-Star ยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชน ไปทอดกฐินสัมฤทธิ์แก่วัดทั่วประเทศไทย เพื่อไม่ให้มีกฐินตกค้างอีกต่อไป

                          

                  การอบรมกฐินสัมฤทธิ์ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 345 โรงเรียน จัดทอดกฐินแก่วัดจำนวน 379 วัดครบทั้ง 77 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจำนวนกว่า 2,424 คน จาก 345โรงเรียนทั่วประเทศ

            ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ที่ถูกต้องตามหลักพุทธประเพณี ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผนงาน ฝึกความเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก มีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามสืบไป       

              กิจกรรมเริ่มต้นอย่างคึกคัก เมื่อคณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star จากทั่วประเทศ เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ในครั้งนี้ 

 

ก่อนเริ่มการอบรม แต่ละโรงเรียนก็เก็บความประทับใจเป็นภาพถ่ายสวยๆ

  จากนั้นน้องๆ ได้ฟังคำชี้แจงการลงฐานปฏิบัติการ และแบ่งกลุ่มเตรียมความพร้อมที่จะรับความรู้ในฐานปฏิบัติการต่างๆ ในกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star 

 

    ฐานปฏิบัติการที่ 1 การเตรียมความพร้อมจัดงานกฐินสัมฤทธิ์

            ฐานนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้การพัฒนาทำความสะอาดวัด ตามหลักความดีสากล ไม่ว่าจะเป็นการ ปัด กวาด เช็ด ถู ตลอดจนการเก็บงาน และการเตรียมตัวก่อนไปวัด ในเรื่องของการประเคนของแด่พระภิกษุ การปฏิบัติตัวเมื่อไปวัด และการจัดรองเท้าให้เป็นระเบียบ 

  

 

เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดพัฒนาวัด

ฐานนี้สิ่งสำคัญที่น้องๆ จะลืมไม่ได้คือ “ก่อนใช้สถานที่เป็นอย่างไร เมื่อใช้สถานที่นั้นเสร็จแล้ว อย่างน้อยต้องกลับมาเรียบร้อยเหมือนเดิม หรือต้องดี สะอาด เป็นระเบียบกว่าเดิม”  

ฐานปฏิบัติการที่ 2 การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวบุญ

  

 

ซ้อมบอกบุญกฐิน

 >> น้องๆอย่าลืมนะคะ "นักพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์จะต้องพูดสิ่งที่จริงถูกต้องเป็นประโยชน์ทั้งเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นด้วยจึงสัมฤทธิ์ผลอย่างที่ต้องการ"

ฐานปฏิบัติการที่ 3 การจัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์

                      สำหรับฐานนี้จะจำลองวันงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ เพื่อให้น้องๆได้เห็นการแบ่งฝ่ายงาน ขั้นตอน ลำดับพิธีกรรมของการจัดงานค่ะ

 

จำลองสถานการณ์ในวันงาน

ฝ่ายพิธีกร 

ซ้อมจัดรูปแบบ และตั้งขบวนทอดกฐิน

ช่วงที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง

พิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star 

                พิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูสมุห์ธานินทร์  ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ มอบผ้าไตรกฐินสัมฤทธิ์ให้แก่เด็กดี V-Star 


พระครูสมุห์ธานินทร์  ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์

    

  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกัน

  

นั่งสมาธิรวมใจก่อนรับผ้าไตรกฐินสัมฤทธิ์

 

     

                กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กดี V-Star และนักเรียนทุกๆ คนในสถานศึกษา ได้ฝึกการเป็นผู้ให้ รู้จักการทำทาน และการทำหน้าที่กัลยาณมิตร 

             ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผนงาน และฝึกความเป็นผู้นำทั้งด้านความคิดริเริ่ม การพูด และการลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างแท้จริง ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
             เพื่อให้ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกทุกคนได้มีความภาคภูมิใจและมีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้วัฒนาสืบไป

  


       

ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

   

สรุปข่าว

หัวข้อ กฐินสัมฤทธิ์มาแล้วจ้า !!! อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา 2563
วันเวลา 5 กันยำยน 2563
สถานที่ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น