▲ กลับด้านบน

รวมพลังเด็กดี V-Star จ.อุดรธานี

21 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 1131 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดอุดรธานี

            เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสภาผ่องศรีโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดกิจกรรม การเรียนรู้ในโครงการ และปลูกฝังจิตสานึกในการเป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Starให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์ Animation “พุทธประวัติ” และการร่วมกิจกรรมฐาน Activity Base Learning “ห้องเรียนแห่งความดี” “บทฝึกกิจวัตรเด็กดี V-Star” และ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” อีกทั้งนักเรียนจะได้ร่วมการ ทดสอบความรู้พื้นฐานบทฝึกเด็กดี V-Star เพื่อเป็นการประมวลความรู้กิจกรรมในวันงาน และการฝึกฝนอบรมตนเองอีกด้วย


            กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระมหาสุพล สุพโล เปรียญธรรม 9 ประโยค ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายประโมทย์  พวงสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการศึกษาจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายไมยมิตร ป้องวิชัยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สังกัดศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนเด็กดี V-Star ได้เข้าฐานกิจกรรม หล่อหลอมและสันทนาการ ชมสื่อพุทธประวัติ และสอบวัดความรู้ ก่อนที่จะได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิร่วมกัน สำหรับกิจกรรมสุดท้ายเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา และจับสลากของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี  กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ทบทวนกิจวัตรและบทฝึกของเด็กดี V-Star ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิต ที่ต่อยอดและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีระเบียบ วินัย และซื้อสัตว์ สามารถเป็นผู้นำต้นแบบได้ต่อไป

                                                    

                                                    

                                                    

 


สรุปข่าว

หัวข้อ รวมพลังเด็กดี V-Star จ.อุดรธานี
วันเวลา 7 ธันวาคม
สถานที่ ห้องประชุมสภาผ่องศรีโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประธานสงฆ์ พระมหาสุพล สุพโล เปรียญธรรม 9 ประโยค ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุดรธานี
ประธานฆราวาส นายไมยมิตร ป้องวิชัยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สังกัดศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด