▲ กลับด้านบน

รวมพลังเด็กดี V-Star จ.บุรีรัมย์

21 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 787 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์

            เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ร่วม ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กV-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน


โดยงานรวมพลังในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานสงฆ์ กิจกรรมภายในงาน นักเรียนเด็กดี V- Star ได้เข้าฐานกิจกรรม Activity Base Learning รับชมภาพยนตร์ 3 มิติ, ฐานบทฝึกห้องเรียนแห่งความดี ฐานทดสอบความรู้ สำหรับคณะครูนั้นได้ฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์   นอกจากนี้ได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้ส่งเสริมความรู้และสอดแทรกคุณธรรมให้เยาวชน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อันเป็นรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าต่อไป

พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานสงฆ์ มอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

  

 สรุปข่าว

หัวข้อ รวมพลังเด็กดี V-Star จ.บุรีรัมย์
วันเวลา 11 ธันวาคม
สถานที่ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ร่วม ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประธานสงฆ์ พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด