▲ กลับด้านบน

รวมพลังเด็กดี V-Star จ.ปราจีนบุรี

21 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 716 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดี V-Star ประจำปี 2562
 จังหวัดปราจีนบุรี  

            เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดกิจกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดี V-Star ประจำปี 2562 จังหวัดปราจีนบุรี ณ  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน

 

        กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน นางมานิตย์ เอี่ยมปา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ กล่าวรายงาน

จากนั้นนักเรียนเด็กดี V-Star ได้เข้าฐานกิจกรรม หล่อหลอมและสันทนาการ ชมสื่อพุทธประวัติ และสอบวัดความรู้ สำหรับคณะครูได้ฟังธรรมะจาก พระอาจารย์ กิตติศักดิ์ สักฺกวโร ในภาคบ่ายตัวแทนนักเรียนเด็กดี V-Star กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวคำปฏิญาณเด็กดี V-Star ก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมกันสวดธัมสมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นพระครูรัตนสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี ประธานสงฆ์ มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมงาน และให้โอวาท 


พระครูรัตนสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี ประธานสงฆ์
 มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมงาน และให้โอวาท 

            สำหรับกิจกรรมสุดท้ายเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา และจับสลากของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี ทำให้งานนี้นักเรียนเด็กดี V-Star ได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้ที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการเพิ่มเติมกำลังใจในการทำความดีเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆ ในสถานศึกษาต่อไป

 

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา

 

สรุปข่าว

หัวข้อ รวมพลังเด็กดี V-Star จ.ปราจีนบุรี
วันเวลา 11 ธันวาคม 2562
สถานที่ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
ประธานสงฆ์ พระครูรัตนสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
ประธานฆราวาส นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด