▲ กลับด้านบน

รวมพลังเด็กดี V-Star กรุงเทพมหานครฯ

21 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 835 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 และวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2562

            เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับชมรมพุทธมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 และวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร

                กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เจ้าคณะเขตสายไหม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานสงฆ์ และผู้ช่วยศาตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์ รอบอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เป็นประธานในพิธี

พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เจ้าคณะเขตสายไหม 
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานสงฆ์
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตอบปัญหาศีลธรรม

           กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนเด็กดี V-Star ได้เข้าฐานการเรียนรู้ บทฝึกห้องเรียนแห่งความดี, เพชรพลอยหรรษา และมีการสอบตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งทีการแข่งขันสวดมนต์ บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตร และในช่วงสุดท้ายของโครงการมีกิจกรรมจับสลากของรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดี ทำให้งานนี้นักเรียนเด็กดี V-Star ได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้ที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

แข่งขันตอบปัญหาศีัลธรรม

 

แข่งขันสวดมนต์

 

 สรุปข่าว

หัวข้อ รวมพลังเด็กดี V-Star กรุงเทพมหานครฯ
วันเวลา 13 ธันวาคม 2562
สถานที่ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับชมรมพุทธมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ประธานสงฆ์ พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เจ้าคณะเขตสายไหม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ประธานฆราวาส ผู้ช่วยศาตราจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รอบอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด