▲ กลับด้านบน

รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูสีลธรรมโลก จังหวัดสตูล

20 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 2906 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา มรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับทีมงานในจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดสตูล ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล

    กิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความสนุกสนาน มอบสาระดีๆ และของรางวัลให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งเด็กดี V-Star ได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นั่งสมาธิ และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับชมภาพยนตร์ Animation เรื่องพุทธประวัติ และเข้าฐานกิจกรรมห้องเรียนแห่งความดี ซึ่งได้ทำบทฝึกกิจวัตรเด็ก V-Star ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


>>บรรยากาศภายในงาน


>>เข้าฐานกิจกรรม


>>เข้าฐานกิจกรรม


>>เข้าฐานกิจกรรม


>>เข้าฐานกิจกรรม


>>เข้าฐานกิจกรรม


>>สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร>>นั่งสมาธิร่วมกันติดตามข่าวเยาวชนเพิ่มเติมที่


ร่วมอนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่าน

จากใจ...ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS 

สรุปข่าว

หัวข้อ รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูสีลธรรมโลก จังหวัดสตูล
วันเวลา วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลอำเภอละงู จังหวัดสตูล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น