▲ กลับด้านบน

รวมพลังเด็กดี V-Star จ.ระนอง

15 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 510 โดย
  แก้ไข

รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดระนอง


             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และเครือข่ายองค์กรภาคี จัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กV-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดระนอง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอุปนันทโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง เจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง เป็นประธานสงค์ และ คุณวิรัช โกยศิริพงศ์ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง เป็นประธายฝ่ายฆราวาส

            กิจกรรมในครั้งนี้ภาคสายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม Activity Base Learning รับชมภาพยนตร์ 3 มิติ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกทัพปราบพญามารและ ICU 7 วันหลังความตาย  ฐานบทฝึกห้องเรียนแห่งความดี ฐานทดสอบความรู้ สำหรับคณะครูได้ฟังบรรยายธรรมจาก พระอาจารย์ไพฑูรย์ อัตถวโร พระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลภาคบ่ายเป็นพิธีเปิด โดยนักเรียนเด็กดี V- Star ได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, กล่าวแสดงตนเป็นเด็กดีวีสตาร์ เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความ อนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนยานพาหนะ ของขวัญการจัดกิจกรรมโดย บริษัทสโมสรไลออนส์ จังหวัดระนอง ,แมคโคร สาขาอำเภอระนอง และผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดระนอง

  


 


สรุปข่าว

หัวข้อ รวมพลังเด็กดี V-Star จ.ระนอง
วันเวลา 4 ธ.ค.2562
สถานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง
จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และเครือข่ายองค์กรภาคี
ประธานสงฆ์ พระครูอุปนันทโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง เจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง
ประธานฆราวาส คุณวิรัช โกยศิริพงศ์ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น