▲ กลับด้านบน

รวมพลังเด็กดี V-Star จ.ชัยภูมิ

13 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 475 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไขวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดชัยภูมิ

        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมสงฆ์พญาแล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชชัยสิทธิสุนทร  เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานสงฆ์ และนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ประธานกล่าวเปิดงาน

พระราชชัยสิทธิสุนทร  เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานสงฆ์

        โดยกิจกรรมของจังหวัดชัยภูมิ ในวันนี้ ภาคเช้าเป็นกิจกรรม นิทรรศการฐานกิจกรรม Activity Based Learning ชมภาพยนตร์ Animation “พุทธประวัติ” สำหรับภาคบ่ายเป็น “พิธีรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยนักเรียนเด็กดี V-Star ได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ รวมทั้งพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ, พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับทุกสถานศึกษา ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 20 โรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครู จำนวนกว่า 300 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งอยากให้จัดกิจกรรมที่ดี ๆ แบบนี้อีกต่อไป

  

 สรุปข่าว

หัวข้อ รวมพลังเด็กดี V-Star จ.ชัยภูมิ
วันเวลา 4 ธ.ค. 2562
สถานที่ หอประชุมสงฆ์พญาแล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิ
ประธานสงฆ์ พระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
ประธานฆราวาส นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น