▲ กลับด้านบน

สอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ประเทศอินโอนีเซีย ครั้งที่ 2

13 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 4119 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

สอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ประเทศอินโอนีเซีย

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซีย DIMC of INDONESIA
ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
จัดการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ณ ประเทศอินโดนีเซีย 


        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซีย DIMC of INDONESIA ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ณ ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทำให้มีหลักการในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  

        สำหรับการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในครั้งนี้แบ่งการสอบเป็น 5ระดับ คือระดับประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ระดับมหาวิทยาลัย และครูอาจารย์ โดยมีผู้เข้าสอบกว่า2,500คน ซึ่งปีนี้ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนคณะครูที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี

 

 


  


สรุปข่าว

หัวข้อ สอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ประเทศอินโอนีเซีย ครั้งที่ 2
วันเวลา 22 พ.ย.2562
สถานที่ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซีย DIMC of INDONESIA ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน