▲ กลับด้านบน

สอบธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดและภาค

30 พ.ย. 62 เปิดอ่าน 12819 โดย น.ส.มินตรา จันทร์นวล
  แก้ไข

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38

รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและภาค ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอทั่วประเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้จัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและภาค ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา และระดับครูอาจารย์เป็นจำนวนมาก

 


'Supervisor อาสาสมัครจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" '


การจัดสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง


'น้องๆมาที่สนามสอบเพื่อตรวจสอบรายชื่อ-สกุลและรหัสประจำตัวผู้สอบก่อนเข้าห้องสอบ'

โดยการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 นี้ ได้จัดสอบในหัวข้อ มงคลสูตร 38 ประการ พุทธประวัติ กฎแห่งกรรม บุญกิริยาวัตถุ 3 ความดีสากล และ 5 ห้องชีวิต   ซึ่งบรรยากาศในการสอบแต่ละศูนย์ คณะครูอาจารย์และนักเรียนต่างมีความตั้งใจในการทำข้อสอบอย่างเต็มที่

สำหรับการสอบในครั้งนี้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของการสอบระดับจังหวัดและภาค จะผ่านเข้าไปสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” รอบชิงชนะเลิศระดับชาติเป็นลำดับต่อไป


 บรรยากาศการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 38

v

v

v          


หลังจากจัดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆ Supervisor ได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา


 


อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ

สาธุ

ที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/ibstkn/ และ https://www.facebook.com/ibsclub.official/สรุปข่าว

หัวข้อ สอบธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดและภาค
วันเวลา วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน