▲ กลับด้านบน

สอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35 ชิงชนะเลิศระดับชาติ !!!

8 ม.ค. 60 เปิดอ่าน 34484 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

        เยาวชนในวันนี้คือ ผู้ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า ดังนั้น การปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานผ่านโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าจึงนับได้ว่า เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จะช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนดี มีศีลธรรม พร้อมกับดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงามตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งในปีนี้มีสถานศึกษาทั่วประเทศส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 35 กว่า 2 ล้านคน จาก 7,447 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมีผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ จำนวนกว่า 4,000 คน โดยดำเนินการสอบ ณ ห้อง The Deck (เดอะเดค) ชั้น 1 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

     สำหรับภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานเปิดการสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าครั้งที่ 35 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของการสอบครั้งนี้ และยกตัวอย่างประเทศที่แม้จะความเพียบพร้อมในด้านทรัพยากรแต่หากประชากรไม่มีคุณภาพ ก็ทำให้ประเทศนั้นยากจนและไม่เจริญ แต่บางประเทศอย่างเช่น สิงคโปร์แม้มีทรัพยากรจำกัด แต่ประชากรมีคุณภาพ ก็ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองได้ และในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลกยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ จึงทำให้เกิดนวัฒตกรรมต่างๆ มากมาย แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราทุกคนในที่นี้โชคดีที่ได้เกิดในเมืองพุทธ ดังนั้นเราต้องตั้งใจศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดา ดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8 หากขยายรายละเอียด ก็คือ มงคลชีวิต 38 ประการ  และให้มีความเพียรขยันสวดมนต์ นั่งสมาธิ ควบคู่กับการศึกษาเล่าเรียน ย่อมจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต และนำพาพระพุทธศาสนา ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย

       หลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์ คณะครูผู้ควบคุมการสอบ และนักเรียน ได้ร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน ก่อนที่จะดำเนินการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 35 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ โดยแบ่งการสอบเป็น 5 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น, ระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับครูอาจารย์ ซึ่งทุกคนที่มาร่วมสอบในวันนี้ต่างมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นทำข้อสอบกันอย่างเต็มที่ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้รวมโครงการที่ได้ผ่านเข้าร่วมสอบในโครงการนี้ ซึ่งผู้เข้าสอบได้อ่านได้ศึกษาธรรมะแล้วทำให้มีความพร้อมที่จะนำธรรมะที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 สรุปข่าว

หัวข้อ สอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35 ชิงชนะเลิศระดับชาติ !!!
วันเวลา 7 มกราคม 2560
สถานที่ ห้อง The Deck (เดอะเดค) ชั้น 1 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์
ประธานสงฆ์ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน