▲ กลับด้านบน

วันรวมพลังเด็ก V-Star จ.ยะลา

13 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 498 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข


วันรวมพลังเด็ก V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดยะลา

            เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมวัน รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดยะลา ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสร้างความดีและเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดี V-Star  ปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ให้ยิ่งๆขึ้นไป

        กิจกรรมในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจาก  พระนิคม ธมฺมนาโถ พระอาจารย์วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายอุสมัง สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่  นายบวรศักดิ์ มเหศักขกุล คณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน และ  นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา กล่าวเปิดงาน 

พระนิคม ธมฺมนาโถ พระอาจารย์วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์

นายอุสมัง สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่

นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา กล่าวเปิดงาน 

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนเด็กดี V-Star ทุกคนได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นั่งสมาธิ และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับชมภาพยนตร์ Animation 2 มิติ เรื่องพุทธประวัติ และเข้าฐานกิจกรรมห้องเรียนแห่งความดี ที่นักเรียนได้ทำบทฝึกกิจวัตรเด็ก V-Star ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับช่วงสุดท้ายเป็นกิจกรรมจับสลากของรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดี ให้งานนี้นักเรียนเด็กดี V-Star ได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้ที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  


  

นักเรียนเด็กดี V-Star นั่งสมาธิร่วมกัน

 

จับสบากได้ของขวัญ

  
คณะครูรับประกาศนียบัตร


สรุปข่าว

หัวข้อ วันรวมพลังเด็ก V-Star จ.ยะลา
วันเวลา 21 พ.ย.2562
สถานที่ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง จังหวัดยะลา
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประธานสงฆ์ พระนิคม ธมฺมนาโถ พระอาจารย์วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
ประธานฆราวาส นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น