▲ กลับด้านบน

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒”จังหวัดตราด

28 พ.ย. 62 เปิดอ่าน 1329 โดย น.ส.สุพัตรา เสนาจ
  แก้ไข

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒”จังหวัดตราด

       ด้วยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562” จังหวัดตราด ขึ้นในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมตราด อ.เขาสมิง จ.ตราด   โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมงานกว่า 200 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสร้างความดี และเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการ และปลูกฝังจิตสานึกในการเป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์ Animation พุทธประวัติ และการร่วมกิจกรรมฐาน Activity Base Learning ห้องเรียนแห่งความดี” “บทฝึกกิจวัตรเด็กดี V-Star” และ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อีกทั้งนักเรียนจะได้ร่วมการ ทดสอบความรู้พื้นฐานบทฝึกเด็กดี V-Star เพื่อเป็นการประมวลความรู้กิจกรรมในวันงาน และการฝึกฝนอบรมตนเองอีกด้วย       


                    ชมภาพยนตร์ Animation2D  "พุทธประวัติ"

           ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ "บทฝึกกิจวัตรเด็กดี V-Star และธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
ฐานทดสอบความรู้ : สอบประเมินความรู้พื้นฐานบทฝึกเด็กดี V-Star และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในวันรวมพลังฯ


จับสลากของรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดี 

ภาคบ่าย พิธีรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก             

                      พระมหาทองสุข สนฺตตจิตฺโต เปรียญธรรม 9

     ประโยควัดท่าโสม อาจารย์ใหญ่ พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีพระสังฆาธิการ    จังหวัดตราด เป็นประธานสงฆ์ในพิธี


                               นายสำเริง อยู่ในเมือง คณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน         นายอำพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตราด กล่าวเปิดงาน
พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มาร่วมงาน
วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ขออนุโมทนาบุญในคุณความดีและบุญกุศลที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้
สรุปข่าว

หัวข้อ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒”จังหวัดตราด
วันเวลา วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมตราด อ.เขาสมิง จ.ตราด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด