▲ กลับด้านบน

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี ๒๕๖๒

4 ต.ค. 62 เปิดอ่าน 7160 โดย น.ส.เนตรนภา ไชยแก้ว
  แก้ไข

 วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒” 

       ด้วยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จะจัดกิจกรรม วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562” ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ขึ้น โดยเริ่มจัดกิจกรรมแห่งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จนถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 จังหวัดลำพูน กำแพงเพชร และศรีสะเกษ (ดูตารางวันเวลาสถานที่จัดงานจากลิงค์)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสร้างความดี และเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการ และปลูกฝังจิตสานึกในการเป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์ Animation พุทธประวัติ และการร่วมกิจกรรมฐาน Activity Base Learning ห้องเรียนแห่งความดี” “บทฝึกกิจวัตรเด็กดี V-Star” และ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อีกทั้งนักเรียนจะได้ร่วมการ ทดสอบความรู้พื้นฐานบทฝึกเด็กดี V-Star เพื่อเป็นการประมวลความรู้กิจกรรมในวันงาน และการฝึกฝนอบรมตนเองอีกด้วย

       นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่มาร่วมงาน ยังจะได้ร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลของขวัญ และของที่ระลึกจากผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมาย


                                             

                                               


                                             

                                        

ตารางวันเวลาสถานที่จัดงาน
http://bit.ly/รวมพลังVSTAR62


ภาพรวมกำหนดการ

ภาคสาย นิทรรศการและฐานกิจกรรม Activity Base Learning                   

ชมภาพยนตร์ Animation 2D , 3D "พุทธประวัติ"

                                        

                   ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ "บทฝึกห้องเรียนแห่งความดี"

                    

                 

                  

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ "บทฝึกกิจวัตรเด็กดี V-Star และธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"


                   

ฐานทดสอบความรู้ : สอบประเมินความรู้พื้นฐานบทฝึกเด็กดี V-Star และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในวันรวมพลังฯเวทีกิจกรรม ผู้ใหญ่ใจดี

                                               

 

                   

                          จับสลากของรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดี 


ภาคบ่าย พิธีรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

                    


                     


                     


                     


  พิธีกรนำบูชาพระรัตนตรัย 

ตัวแทนเด็กดี V-Star กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ตัวแทนเด็กดี V-Star นำกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
คณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
ประธานสงฆ์แสดงธรรม และให้โอวาทอันทรงคุณค่า    


พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มาร่วมงาน วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

                      

                       

                       

                   ***หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามบริบทงานในจังหวัดนั้นๆ***

              +++ จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม /สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ประสานงานจังหวัดของท่าน +++

สรุปข่าว

หัวข้อ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี ๒๕๖๒
วันเวลา เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัด
ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และนักเรียนที่สนใจ
กิจกรรมเด่น ชมภาพยนตร์ Animation 2D,3D เรื่องพุทธประวัติ และฐานกิจกรรม Activity Base Learning

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น