▲ กลับด้านบน

ภาคตะวันออกจัดค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

6 มิ.ย. 60 เปิดอ่าน 5606 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

โรงเรียนศรียานุสรณ์และโรงเรียนโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ร่วมกับผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมภาคตะวันออก, เครือข่ายคนดีจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายคนดีจังหวัดปราจีนบุรี จัดค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม และวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน ที่ผ่านมาโรงเรียนศรียานุสรณ์ และโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ร่วมกับผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมภาคตะวันออก, เครือข่ายคนดีจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายคนดีจังหวัดปราจีนบุรี จัดค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และธุดงคสถานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้กับนักเรียนและเด็กดี V-Star โรงเรียนศรียานุสรณ์ และโรงเรียนประชารัฐพัฒนา การอบรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นคนเก่งและดี ผ่านบทฝึกความดีสากลใน 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

 

>>>ในค่ายนักเรียนและเด็กดี V-Star ได้ร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, สวดมนต์ทำวัตร, สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร,นั่งสมาธิ, ตักบาตร, และฟังธรรมะพระอาจารย์ อาทิ เรื่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, ความดัสากล 5 ประการ 5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย, พระคุณพ่อแม่ และผู้นำความดีสู่การเรียนที่ดี                                                                    


  >>>นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกในฐานกิจกรรมความดีสากลโดยประกอบด้วยฐานจัดพับเก็บ, ปัดกวาดเช็ดถู, ฐานวิมานหรรษา, ฐานห้องอาหาร, ฐานบทฝึกความเป็นผู้นำ,ฐานสมาธิ และสรุปความรู้ที่ได้รับ

 >>>ในภาคค่ำได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนรวมใจ

    ช่วงสุดท้ายมีการระดมความคิดในหัวข้อ "โรงเรียนสีขาว และกิจกรรมสวดธรรมจักรในโรงเรียน"” เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ และมีนักเรียนต้นแบบด้านศีลธรรม แต่ละกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน ได้ความรู้ ข้อคิดต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป


                                                                                             ร่วมอนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่านค่ะ                                                                                                              จากใจ...ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS 

สรุปข่าว

หัวข้อ ภาคตะวันออกจัดค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
วันเวลา วันที่ 26-28 พฤษภาคม และวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
สถานที่ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และธุดงคสถานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จัดโดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ และโรงเรียนโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ร่วมกับผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมภาคตะวันออก, เครือข่ายคนดีจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายคนดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนและเด็กดี V-Star โรงเรียนศรียานุสรณ์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) และโรงเรียนโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
หลักสูตรการอบรม ปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นคนเก่งและดี ผ่านบทฝึกความดีสากลใน 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด