▲ กลับด้านบน

>>> อบรม Supervisor รอบ Final Course โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้าครั้งที่ 35"

16 พ.ย. 59 เปิดอ่าน 11277 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข


ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

การจัดอบรมผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor)

โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าครั้งที่ 35            ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  การจัดอบรมผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35 

        ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสมุห์ธานินทร์  ปุญฺญนนฺโท ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย    เป็นประธานสงฆ์ 

  
 

พระครูสมุห์ธานินทร์  ปุญฺญนนฺโท
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย    เป็นประธานสงฆ์ 

            และ นายสันติ  รุ่งสุขพลากร   ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล  ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ 
            ทั้งนี้เนื่องด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้จัดให้มีการสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า”  ในหัวข้อมงคลสูตร 38 ประการ พุทธประวัติ      กฎแห่งกรรม บุญกิริยาวัตถุ 3 ความดีสากล และ 5 ห้องชีวิต  เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา  และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง  ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่ 35 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา และระดับครูอาจารย์เป็นจำนวนมากจากสถาบันทั่วประเทศ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ จะได้จัดให้มีการสอบรอบชิงชนะเลิศ  ระดับจังหวัดและภาค ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอทั่วประเทศ

นายสันติ  รุ่งสุขพลากร   
ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล  ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

        ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการฯ  จึงได้จัดให้มีการอบรม  Supervisor  ซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษา  จำนวนกว่า 2,000 คน  จากมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน  และวิทยาลัยต่าง ๆ  ในระหว่างวันเสาร์ที่  12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.2559 เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในการทำหน้าที่  และสามารถจัดการสอบ  ณ ศูนย์สอบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ที่ต้องการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ยังจะได้ฝึกฝนอบรมคุณธรรม  และปฏิบัติธรรม ควบคู่ไปกับกิจกรรมต่างๆในการอบรม

        >>> บรรยากาศการลงทะเบียนในเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน

 

  


       >>> Talk Show ความสำคัญของ Supervisor

 

น้องๆ Supervisor ทุกคนได้ฟังประสบการ์ตรงจากการทำหน้าที่ของพี่ๆ Supervisor ที่ไปทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และได้กำลังใจจากรุ่นพี่ ที่สอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ระดับอุดมศึกษาที่สามารถสอบได้ที่ 1 ได้โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา
พร้อมทั้งฟังความตั้งใจของเพื่อนๆที่กำลังจะไปทำหน้าที่จัดสอบครั้งนี้ด้วย


           >>>รับฟังภาพรวมและเนื้อหาการอบรม

 

 


            >>> อบรมการทำหน้าที่ Supervisor เรื่องการเงิน

 

     

        การอบรมในครั้งนี้หลังจากที่น้องๆ ได้รับฟังภาพรวมและเนื้อหาการอบรม พร้อมทั้งได้อบรมเรื่องการทำหน้าที่เรื่องการเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็ได้อบรมการทำหน้าที่ในภาคปฏิบัติ 


            จากนั้นลงฐานปฏิบัติการในการทำหน้าที่ คือ

                     ฐานที่ 1 การตรวจเอกสารและอุปกรณ์

                     ฐานที่ 2 การจัดบอร์ดและต้อนรับครู นักเรียน

                     ฐานที่ 3 รับซองข้อสอบจากคณะกรรมการคุมสอบและเคลียร์เอกสาร

                     ฐานที่ 4 การทำหน้าที่คณะกรรรมการคุมสอบ

                     ฐานที่ 5 การประสานงานวันก่อนสอบ

                     ฐานที่ 6 การเงิน


    บรรยากาศการลงฐานปฏิบัติการ
V
V

 ฐานที่ 1 การตรวจเอกสารและอุปกรณ์


 

ก่อนลงไปทำหน้าที่ Supervisor ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ ในกล้องข้อสอบ
ให้เรียบร้อย เอกสารทุกชิ้นที่ในกล้องข้อสอบสำคัญมากๆ 


ฐานที่ 2 การจัดบอร์ดและต้อนรับครู นักเรียน

 

การจัดบอร์ดเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะน้องๆ จะได้ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรหัสประจำตัวผู้สอบ
แผนผังศูนย์สอบ เป็นต้น


 ฐานที่ 3 การรับคืนข้อสอบจาก คกก.คุมสอบ และเคลียร์เอกสาร/อุปกรณ์ที่ศูนย์สอบ

 

 

สำคัญมากเพราะเป็นขั้นตอนที่จะทำให้ได้กระดาษคำตอบและเอกสารสำคัญหลับมาอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
พึงระลึกไว้ว่า
"กระดาษคำตอบของผู้สอบทุกคนมีความสำคัญต่อเขามากๆ
กระดาษที่หาย 1 แผ่นอาจจะเป็นของผู้ชนะเลิศก็ได้ "


 ฐานที่ 4 การทำหน้าที่คณะกรรรมการคุมสอบและประชุมคณะกรรมการ 

 

น้องๆ Supervisor จะต้องรับฟังขั้นตอน และไปสาธิตการทำหน้าที่กรรมการคุมสอบ และ
ย้ำกรรมการคุมสอบว่า การทำหน้าที่นั้นไม่ยากแต่ต้องละเอียดรอบครอบ
และให้คณะกรรมการคุมสอบดูคู่มือการคุมสอบให้ดี เพื่อดูขั้นตอนแต่ละขึ้นตอนขณะปฏิบัติหน้าที่ 
จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วย สมบูรณ์ถูกต้องทุกขั้นตอน


     และในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายนจัดให้มี
การสอบตอบปัญหาธรรมะ
ทางก้าวหน้า” ระดับอุดมศึกษาชิงโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาด้วย


Supervisor สอบที่ บ้านแก้วเรือนทอง ของคุณยาย

 

 

 


พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ของน้อง Supervisor โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 35 
จิตอาสา ทำดีเพื่อ พ่อ


 โดยการจุดเทียนถวายเป็นพระราชกุศล

              โดยน้องๆ ได้ร่วมกันจุดเทียนส่งต่อจากรุ่นพี่ จากนั้นได้หลับตานึกถึงคุณความดีของท่าน และตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอให้ดวงพระวิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สถิตในสรวงสวรรค์ อีกทั้งเป็น การน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยตลอดมา 

 

หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะเป็นอันเสร็จพิธี

 

  

   

 

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

ทบทวนความปลื้มได้ตามลิงค์นี้เลยค่ะhttps://www.youtube.com/watch?v=M6wMh-vFcGA


อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะศูนย์ข่าวเยาวชน IBS


สรุปข่าว

หัวข้อ >>> อบรม Supervisor รอบ Final Course โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้าครั้งที่ 35"
วันเวลา 12-13 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ วัดพระธรรมกาย
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน