▲ กลับด้านบน

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคตะวันออก

14 พ.ย. 59 เปิดอ่าน 6908 โดย น.ส.สุพัตรา เสนาจ
  แก้ไข


กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา 2559

ภาคตะวันออก“กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star เพื่อให้วัดที่มีกฐินตกค้างในแต่ละปี และวัดที่ยังไม่มีผู้ใดจองกฐินได้รับผ้ากฐิน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้กับเครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในการร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม ฝึกฝนเด็กดี V-Star ให้รู้จักทำทาน ทำหน้าที่กัลยาณมิตร และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในภาคตะวันออกและรายชื่อวัดที่ทอด

ลำดับ

โรงเรียน

ชื่อวัด

1

เทศบาลทับช้าง

วัดคลองพอก

2

ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง

วัดสามมัคคีธรรม

3

วัดตกพรม

วัดตกพรม

4

ทุ่งขนานวิทยา

วัดทุ่งขนาน

5

ปะตงวิทยา

วัดใหม่ชัยมงคล

6

วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน

วัดน้ำซับตาพุด

7

วัดเตาปูน

วัดใหม่เกตุงาม

8

นารานุบาล

วัดถ้ำคีรีธรรม

9

บางละมุง

วัดจิตตภาวันวิทยาลัย

10

เทคโนโลยีศรีราชา

วัดแหลมฉบังเก่า

11

บ้านปะอา

สำนักสงฆ์เขาอุดมโชด  
วัดบ้านสวนฝ้าย

12

บ้านเนินตะบก

วัดทุ่งเขา

13

วัดตะกาง

วัดตะกาง

14

วัดท่าเรือ

วัดท่าเรือ

15

วัดในไร่

วัดในไร่

16

วัดปทุมาวาส

วัดละหารใหญ่

17

บ้านห้วยทับมอญ

วัดห้วยทับมอญ 
วัดหนองตะเคียน  
วัดเขาพัง

18

บ้านชำฆ้อ

วัดชำฆ้อ

19

วัดป่ายุบ

วัดหนองม่วง 
วัดป่ายุบ 
สำนักสงฆ์ธรรมรส

20

ระยองวิทยาคมปากน้ำ

วัดโขดใต้

21

มาบตาพุดพันพิทยาคาร

วัดโสภณวนาราม

22

นิคมวิทยา

วัดปกรณ์ธรรมาราม

23

บ้านค่าย

วัดบ้านค่าย

24

อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

วัดเขายายพริ้ง

25

วัดคลองสวน

วัดคลองสวน

26

บ้านกระบกเตี้ย

สำนักสงฆ์นาคีทองคำ  
วัดกระบกเตี้ย

27

อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย

วัดทวีพูลรังสรรค์

28

บ้านหนองนาใน

วัดบ้านหนองนาใน

29

กบินทร์วิทยา

วัดศรีสวัสดิ์

30

เทศบาลชนะชัยศรี

วัดชนะไชยศรี

31

บ้านเขาตาง้อก

วัดเขาตาง้อก

32

อนุบาลบ้านจันทร์

วัดคลองหมี

33

บ้านไพรจิตรวิทยา

วัดไพรจิตรสามัคคีธรรม

34

บ้านเจริญสุข

วัดเจริญสุข

35

บ้านกุดม่วง

วัดบ้านด่านหนองขาม

36

บ้านหนองบัว

วัดบ้านหนองบัวใต้  
ที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์โนนบ้านโบสถ์  
วัดบ้านหนองบัว  

37

ช่องกุ่มวิทยา

วัดช่องกุ่ม

38

อรัญประเทศ

วัดใหม่ไทรทอง

 

ประมวลกิจกรรมอย่างปลื้มปิติ คณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star จากภาคตะวันออก จัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ในครั้งนี้

>>การเตรียมความพร้อมจัดงานกฐินสัมฤทธิ์

 

เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดพัฒนาวัด

การพัฒนาทำความสะอาดวัด ตามหลักความดีสากล ไม่ว่าจะเป็นการ ปัด กวาด เช็ด ถู ตลอดจนการเก็บงาน

 

 >>การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวบุญ

   

   

  

เด็กๆ ได้พูดเชิญชวน ด้วยปิยะ วาจา เพื่อแจ้งข่าวบุญให้กับเพื่อน ผู้ใหญ่ และชุมชนรอบวัด
>>การจัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์


   

    

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

ขบวนกฐินเหล่าเด็กดี V-Star ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ

 

 

    

 

 

  

น้องประธานกฐินสัมฤทธิ์กล่าวคำถวายผ้ากฐิน

 

 


 

   


   

   

    


 


  


น้องประธานกฐินสัมฤทธิ์ถวายผ้ากฐิน


     กิจกรรมครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผนงาน และฝึกความเป็นผู้นำทั้งด้านความคิดริเริ่ม การพูด และการลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างแท้จริง ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
      เพื่อให้ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกทุกคนได้มีความภาคภูมิใจและมีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้วัฒนาสืบไป

 

 

  

 

  


ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ สาธุ 

 

 

 

 

 

สรุปข่าว

หัวข้อ กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคตะวันออก
วันเวลา ตลอดช่วงทอดกฐินปี 2559
สถานที่ วัด
จัดโดย โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคตะวันออก
กิจกรรมเด่น กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star

แสดงความคิดเห็น