▲ กลับด้านบน

V-Star มาเป็นอาสาสมัครโภชนาการ ในวันกฐินธรรมชัย

6 พ.ย. 59 เปิดอ่าน 6757 โดย น.ส.สุพัตรา เสนาจ
  แก้ไข

ชมรมพุทธศาตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
และครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออก 
นำนักเรียนเด็กดี 

 

                เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออก นำนักเรียนเด็กดี V-Star มาเป็นอาสาสมัครจัดโภชนาการแจกอาหารสาธุชน เนื่องในวันกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี   โดยมีนักเรียนมาร่วมเป็นอาสาสมัครจาก

โรงเรียนวัดเตาปูน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนบ้านค่าย,โรงเรียนวัดบ้านค่ายและโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง  

โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดสระแก้ว

  เด็กดีที่มาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครครั้งนี้ น้องๆได้ช่วยกันรับบุญอย่างเต็มที่ ด้วยความสดใสร่าเริงพร้อมให้บริการอาหารแก่สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานบุญกฐิน

 

 

 

 


     เด็กดีที่มาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครครั้งนี้ น้องๆได้ช่วยกันรับบุญอย่างเต็มที่ ด้วยความสดใสร่าเริงพร้อมให้บริการอาหารแก่สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานบุญกฐิน

น้องๆได้ช่วยกันรับบุญอย่างเต็มที่ โดยการทำความสะอาดสถานที่ แพ็คอาหาร และแจกอาหารสาธุชน

 

  จากนั้นพระอาจารย์ พระระพี ธมฺมรโต นำสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและได้รับฟังธรรมะจากเรื่องอานิสงค์ทอดกฐิน และกฎแห่งกรรมพระระพี ธมฺมรโต มอบรูปหลวงปู่สดจันทสโร  เพื่อน้องๆเพื่อนำไปบูชา

 

             

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปีติใจให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน เพราะถือว่าเป็น การปลูกคุณธรรมจริยธรรมและการเสียสละจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นผ่านการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนตั้งแต่เยาว์วัยหลังจากนั้นคณะครูได้พาน้องๆ น้องๆ v-star คณะครูร่วมทำบุญกฐินด้วยความปลื้มใจก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 


สร้างอะไรย่อมไม่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า

เท่ากับการได้สร้างคน ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม


 ผู้ให้ย่อมเป็นสุข เป็นที่พึงปรารถนาของผู้รับ และการให้ยังแสดงถึงจิตสำนึกในความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้ให้เป็นอย่างดี การเป็นผู้ให้หรือจิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่จะนำมาแห่งความสุขอย่างยั่งยืนถาวร

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ

 


สรุปข่าว

หัวข้อ V-Star มาเป็นอาสาสมัครโภชนาการ ในวันกฐินธรรมชัย
วันเวลา 6 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ประสานงาน v star ภาคตะวันออก
ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนภาคตะวันออก
หลักสูตรการอบรม จิตอาสา

แสดงความคิดเห็น