▲ กลับด้านบน

โครงการอบรมเนกขัมนารี รุ่นที่ ๕ จ.ระยอง

28 ต.ค. 59 เปิดอ่าน 5598 โดย น.ส.สุพัตรา เสนาจ
  แก้ไข

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับศุนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยอง

จัดกิจกรรม โครงการอบรมเนกขัมนารี รุ่นที่ ๕  จ.ระยอง

วันที่ ๒๓ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

 

            ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับศุนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองจัดกิจกรรมโครงการอบรมเนกขัมนารี รุ่นที่ ๕  จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมปลูกผังคุณธรรมสัมมาทิฐิ  เด็กดี ทุกคนได้ทำกิจวัตรที่สำคัญคือ การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ซึ่งเป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา เด็กค่ายเนกขัมมนารีได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวันละอย่างน้อย ๔ จบ เช้า สาย บ่าย ค่ำ และฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา , กฎแห่งกรรม และพระคุณพ่อแม่ ร่วมกิจกรรม ฝึกบุคคลิภาพ ,ชมวัดพระธรรมกาย, พิมพ์พระรุ่นบรรลุธรรม, ฝึกระเบียบแถว, ฝึกทำอาหารโดยยึดหลักความดีสากลและได้อบรมเรื่อง ความดีสากลพื้นฐาน 5  ประการ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเนกขัมนารี รุ่นที่๕ ได้แก่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร, โรงเรียนบ้ายค่ายและโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)พระ ณรงค์ วิสฺสุตชโย,  พระระพี ธมฺมรโต และพระ พิทักษ์ กตกุสโล

พระอาจารย์เทศน์สอนประจำโครงการ(จากซ้ายไปขวา)       เด็กค่ายเนกขัมมนารีได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวันละอย่างน้อย ๔ จบ เช้า สาย บ่าย ค่ำ 


        ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลออดุยเดชชมวัดและกราบพระประธานในพระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย


ร่วมกิจกรรมพิมพ์พระของขวัญรุ่น บรรลุธรรมและชมภาพยนต์ศาสนา 3 มิติ 


เด็กๆฝึกภาคสนามเรียนรู้ ระเบียบ วินัน เคารพ  อดทนเด็กร่วมเเข่งประกวดกิจกรรมทำอาหารโดยยึดหลักความดีสากล
เด็กฟังบรรยายเรื่อง บุคคลิภาพ ที่ยึดหลักความดีสากลจากนักศึกษาธุรกิจการบินเด็กฝึกห้าห้องชีวิตโดยใช้หลักความดีสากล


เด็กนำเสนอเเนวคิดเพื่อช่วยกิจกรรมงานพระพุทธศานาเเละเลือกคณะประธานรุ่น


 เด็กๆจัดกิจกรรมตักบาตรด้วยตนเอง


ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา , กฎแห่งกรรม และพระคุณพ่อแม่


เด็กที่ดี คือผู้ที่อุดมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา


สร้างอะไรย่อมไม่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า

เท่ากับการได้สร้างคน ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม


สิ่งที่ได้จากค่ายนี้ไม่ใช่แค่ประกาศนียบัตร

แต่คือสัมมาทิฐิที่ถูกต้อง ความมีหิริโอตตัปปะปะ

รักบุญกลัวบาป มีนิสัยที่ใฝ่ดี ที่จะติดตัวน้องๆ เด็กดีทุกคน

เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ประเทศชาติต่อไป 


เมื่อกลับจากค่ายเเล้วเด็กได้กราบเท้าคุณพ่อแม่เเละได้สวดธัมมจัปปวัตตนสูตร 


อกราบอนุโมทนาบุญกับเด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติด้วยนะคะสรุปข่าว

หัวข้อ โครงการอบรมเนกขัมนารี รุ่นที่ ๕ จ.ระยอง
วันเวลา วันที่ ๒๓ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙
สถานที่ สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก
จัดโดย ผุ้ประสานงาน v-star ภาคตะวันออก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียน จ.ระยอง
รายชื่อวิทยากร พระระพี ธมฺมรโต พระ พิทักษ์ กตกุสโล พระ ณรงค์ วิสฺสุตชโย
หลักสูตรการอบรม เนกขัมนารี
กิจกรรมเด่น สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด