▲ กลับด้านบน

ร่วมกิจกรรมงานบุญช่วงเข้าพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

18 ต.ค. 59 เปิดอ่าน 5656 โดย น.ส.สุพัตรา เสนาจ
  แก้ไข

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(v-star) ภาคตะวันออก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ร่วมกิจกรรมงานบุญตลอดช่วงเข้าพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  

ตลอดช่วงเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.-16 ต.ค. พ.ศ.2559 คณะครู-นักเรียนโรงเรียน v-star ภาคตะวันออก กว่า 500 คน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ รักบุญกลัวบาป สะสมบุญกุศล ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  

โดยมีรายชื่อโรงเรียนดังนี้

จ.สระแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบัว, โรงเรียนบ้านไพรจิต, โรงเรียนบ้านเจริญสุข,และโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา

จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านท่าทองดำ

จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนหนองนาใน, โรงเรียนกบินทร์วิทยาและโรงเรียนชิตใจชื่น

จ.นครนายก โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย, โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผล และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

จ.ชลบุรี  โรงเรียนนารานุบาล

จ.ระยอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจ.ระยอง 1, โรงเรียนวัดปทุมาวาส และโรงเรียนห้วยทับมอญ  

กิจกรรมมีดังนี้ 

1)   โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๔ ล้านจบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์หรือพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ณ มหารัตนวิหารคตคอร์ 32 หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์.    ปลื้มได้มีส่วนในล้านจบนี้ เมื่อจักรแห่งธรรมหมุนจะได้เอาชนะคนภัยพาลทั้งหลายได้ 


                       

              

            ร่วมสวดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๔ ล้านจบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


2)   ร่วมกันพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานบุญหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อความเป็นสิริมงคลถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้
     


  

                                             เด็กร่วมพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรม

3)   นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลกแบ่งเป็น ส่วน

1.   ดูภาพยนตร์ฟื้นฟูศีลธรรมโลก 3 มิติ ทะลุจอ  จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เปิดภพภูมินรก-สวรรค์ ,ICU 7 วันหลังความตายอัศจรรย์วันข้ามภพและรัก แลก ภพ ณ ห้องประชุม SPD9 สภาธรรมกายสากล. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาวิชาความรู้ควบคู่คุณธรรม ผ่านสื่อที่สนุกสนานและทันสมัย เป็นบทพิสูจน์ว่าพระพุทธศาสนาสามารถหล่อหลอมให้เด็กไทยเป็นเยาวชนคนดีได้จริง และนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อปกป้องรักษาอนาคตของชาติให้ปลอดภัยจากทุกวิกฤตชีวิตในอนาคต

2.   ชมนิทรรศการ ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก ณ บริเวณลานชั้น 1อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง   อันเป็นการนำเสนอเรื่องราวความจริงของโลกและชีวิต ผ่านสื่อ แสง สี เสียง ประติมากรรม และเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย

3.   ชมภาพยนตร์ มิติ เรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผจญทัพพญามาร  เป็นการจำลองเหตุการณ์ในวันตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา และสมจริงในทุกมิติ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการนำเสนอ


อ  

                                                        ดูภาพยนตร์ฟื้นฟูศีลธรรมโลก 3 มิติ                                  ชมนิทรรศการ ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก                      ชมภาพยนตร์ มิติ เรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผจญทัพพญามาร


    เมื่อนักเรียนทุกคนได้ชมกิจกรรมแล้วทำให้ นักเรียนได้รู้เรื่องบาป บุญมากยิ่งขึ้น จนเกิดความคิดว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไปใช้ ด้วยการลด ละ เลิก การกระทำที่ไม่ดี ที่ผิดศีล แล้วหันมาทำบุญให้มากขึ้นแล้วมีความปลื้มปิติในบุญ


   

สรุปข่าว

หัวข้อ ร่วมกิจกรรมงานบุญช่วงเข้าพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
ผู้เข้ารับการอบรม คณะครู-นักเรียนโรงเรียน v-star ภาคตะวันออก กว่า 500 คน

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด