▲ กลับด้านบน

โครงการจัดอบรม Beginner Course !! เพื่อไปอบรมการเป็น Supervisor รอบที่ 1

26 ก.ย. 59 เปิดอ่าน 7913 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข


ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
จัดโครงการทดสอบทีมจัดอบรม
Beginner course  


                ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยทีมงานสนับสนุนงานอุดมศึกษา จัดโครงการทดสอบทีมจัดอบรม supervisor  รอบที่ 1  เรียกว่ารอบ Beginner course (Bc) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาทีมจัดอบรม  Supervisor  รอบ Beginner course  ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับนักศึกษา ที่ผ่านการสมัครมาเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบฯ      ( supervisor ) โครงการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 35   

  


    ในช่วงเดือนกันยายนนี้ จะนำทุกท่านไปชมบรรยากาศเบื้องหลังของน้องๆ ชมรมพุทธจากทั่วประเทศ ก่อนที่จะไปทำหน้าที่จัดอบรมน้องๆในมหาวิทยาลัยของตน

  โครงการนี้ได้ฝึกการทำงานเป็นทีมของคณะกรรมการชมรมพุทธในแต่ละสถาบัน น้องๆ จะได้ ทดสอบศักยภาพของตนเอง ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในทีม เช่น ฝ่ายพิธีกร, วิทยากร, ฝ่ายสื่อโสต และฝ่ายพิธีกรรม 

        
 

บรรยากาศของการทดสอบทีมพิธีกร และวิทยากร 

ก่อนจะเข้าทอดสอบนั้นน้องจะต้องฝึกซ้อมกันอย่างสุดๆ 

ทุกคนมีความตั้งใจ ในการทดสอบ เพื่อให้ออกมาดีที่สุด

 

   

ต้องจำบทให้ได้!! ทุกมุมจึงเป็นสถานที่ฝึกซ้อม

 

ฝ่ายสื่อโสต คุมเครื่องเสียง การเปิดสื่อต่างๆ 

>>>เมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้วก็จะเข้าทดสอบโดยการจำลองเหมือนเหตุการณ์จริงที่เราได้จัดอบรม การทำหน้าที่ Supervisor รอบที่ 1 รอบ Beginner Course (Bc)   ที่มหาวิทยาลัยเพื่อชวนเพื่อนๆ นิสิต นักศึกษาในสถาบันมาอบรมการทำหน้าที่เป็น Supervisor 

 

ก่อนทำการทดสอบ น้องทุกคนเติมกำลังใจในทีม ด้วยการหลับตารวมใจ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

  

เวลาทดสอบมาถึง ทุกคนก็ตั้งใจอย่างเต็มที่

 

โดยจะมีพี่ๆ ชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็น commentator ค่อยชี้แนะ 

  

จากนั้นน้องๆ จะได้ฟังคำแนะนำ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
ทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพ น้ำเสียงของพิธีกร วิทยากร 

 

ถ้าทดสอบแล้วยังไม่ผ่าน พี่ๆ ก็ติวแบบเดี่ยว ทำให้น้องๆ ได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่


    หลังจากที่ผ่านการทดสอบ Bc แล้ว น้องๆ จะได้เป็นตัวแทนของพี่ๆ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ไปถ่ายทอดความสำคัญ และการทำหน้าที่ของ Supervisor ให้กับน้องๆในมหาวิทยาลัยของตน ที่ได้สมัครมาเป็นผู้ประสานงานโครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 35

        กิจกรรมในครั้งนี้ น้องๆ ทุกคนได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพกันอย่างเต็มที่... เพื่อทำหน้าที่ที่สำคัญ เป็นหนึ่งในความสำเร็จของโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 35“ทางก้าวหน้า”

...ความดีไม่มีที่สิ้นสุด...
ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS


สรุปข่าว

หัวข้อ โครงการจัดอบรม Beginner Course !! เพื่อไปอบรมการเป็น Supervisor รอบที่ 1
วันเวลา ช่วงเดือนกันยายน
สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากล

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน