▲ กลับด้านบน

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ร.ร. วัดคร้อพนัน จ.กาญจนบุรี

31 ส.ค. 59 เปิดอ่าน 5930 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไขชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคาจารย์
ร่วมกับครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก ศูนย์กัลยาณมิตรอำเภอท่ามะกา และผู้นำบุญในจังหวัดกาญจนบุรี จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม   
 โรงเรียนวัดคร้อพนัน จังหวัดกาญจนบรี

            เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคาจารย์ ร่วมกับครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก ศูนย์กัลยาณมิตรอำเภอท่ามะกา และผู้นำบุญจังหวัดกาญจนบุรี จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม   ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดคร้อพนัน จังหวัดกาญจนบรี โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้อบรมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต ความดีสากล 5  ประการ เป็นการฝึกนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนไปพร้อมกันทั้งโรงเรียน 


นักเรียนเข้าอบรมความดีสากลทั้งโรงเรียน

                การจัดอบรมคุณธรรมครั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้รับฟังการปฐมนิเทศการอบรม โดยมีนางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ณัฐวุฒิ โชติกโร หัวหน้าศูนย์อบรมวัดท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งเทศนาให้ความรู้เรื่องความดีสากล 5 ประการ 


นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

                

                จากนั้นนักเรียนได้ลงฐานปฏิบัติการ เพื่อฝึกความดีสากลผ่าน 5 ห้องชีวิต คือ ห้องนอน ฝึกการจัดพับเก็บที่นอนให้เรียบร้อย ห้องน้ำ น้องๆ ได้ลงมือทำความสะอาดห้องน้ำ ตามหลักความดีสากล ห้องแต่งตัว โดยได้ฝึกการจัด พับเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบ รู้จักการแต่กายที่เหมาะสม ถูกกาลเทสะ ห้องครัว หรือห้องอาหาร ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร การล้างจาน และห้องทำงานหรือห้องเรียน น้องๆ ได้ฝึกการ ทำความสะอาด การจัดเรียงหนังสือให้เป็นระเบียบ 


 

ห้องนอน ฝึกการจัดพับเก็บที่นอนให้เรียบร้อย


น้องๆช่วงกันทำความสะอาดห้องน้ำ

ครูอาสาสอนน้องพับถุงเท้าในฐานกิจกรรม ห้องแต่งตัว

ห้องครัว หรือห้องอาหาร ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร

น้องๆ ช่วยกันจัดห้องทำงานหรือห้องเรียนด้วยความสนุก 

บรรยากาศในการอบรมครั้งนี้นักเรียนมีความสนใจในการทำกิจกรรม น้องๆ มีความสนุกและได้ความรู้จากการลงมือทำ และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ที่บ้านของตนเอง และเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีต่อไป


                                                     ทบทวนความปลื้มได้ตามลิงค์นี้เลยค่ะ 

https://www.youtube.com/watch?v=dBDyoT3TX9g
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ


...ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS...

สรุปข่าว

หัวข้อ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ร.ร. วัดคร้อพนัน จ.กาญจนบุรี
สถานที่ โรงเรียนวัดคร้อพนัน จังหวัดกาญจนบรี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคาจารย์ ร่วมกับครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก ศูนย์กัลยาณมิตรอำเภอท่ามะกา และผู้นำบุญจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้เข้ารับการอบรม ันักเรียนโรงเรียนวัดคร้อพนัน ทั้งโรงเรียน
ประธานสงฆ์ พระอาจารย์ณัฐวุฒิ โชติกโร หัวหน้าศูนย์อบรมวัดท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ประธานฆราวาส นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน
หลักสูตรการอบรม ความดีสากล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด