▲ กลับด้านบน

สัมมนามอบสื่อนวัตกรรมโครงการเด็กดี V-Star จ. สุพรรณบุรี

4 ส.ค. 59 เปิดอ่าน 3489 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไขสัมมนามอบสื่อนวัตกรรมโครงการเด็กดี V-Star จ. สุพรรณบุรี


                ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงาน สัมมนา มอบสื่อนวัตกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.2559

                

                เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์โดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โซน 6 จัดสัมมนา มอบสื่อนวัตกรรมโครงการฟื้นฟู ศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสื่อนวัตกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับ คณะครูและโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งชี้แจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการ 

                  การสัมมนาในครั้งนี้ คณะครูได้รับฟังความสำคัญของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ขั้นตอนการ ดำเนินงาน และภาพรวมโครงการ V-Star Social Change fanpage contest โดยพระอาจารย์ประจำโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  โดยได้รับความสนใจจากคณะครูในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างดียิ่ง โดยโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วได้เพิ่มยอดนักเรียนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ และมีโรงเรียนใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนในโรงเรียน  


...V-Star Social change fan page เปิดรับสมัครแล้วจ้า...


  
    


ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาคณะครูได้รับของที่ระลึกจากพระอาจารย์ ซึ่งการสัมมนาในครั้ง นี้ ได้สร้างกำลังใจในการทำโครงการอย่างตลอดต่อเนื่องของคณะครู และพร้อมนำสื่อนวัตกรรมไปให้ในการดำเนินโครงการ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้กับเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป
อนุโมทนาบุญกับทีมงานผู้ประสานงาน โซน 6 สาธุ


ผลบุญเป็นของทุกท่าน 
ผลงานเป็นของทุกคน
...ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS...

^_________^ สรุปข่าว

หัวข้อ สัมมนามอบสื่อนวัตกรรมโครงการเด็กดี V-Star จ. สุพรรณบุรี
วันเวลา 23 กรกฏาคม 2559
สถานที่ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์โดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โซน 6
ผู้เข้ารับการอบรม คณะครูจังหวัดสุพรรณบุรี

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด