▲ กลับด้านบน

>> Staff Final Course โครงการตอบปัญหาธรรม “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 34

4 พ.ย. 58 เปิดอ่าน 11623 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข


ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
จัดอบรม Staff  Final Course โครงการตอบปัญหาธรรม “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 34

               เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จัดอบรม Staff  Final Course โครงการตอบปัญหาธรรม ทางก้าวหน้าครั้งที่ 34 ณ ห้องสัมมนา SPD 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ  จัดการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาในการทำหน้าที่ Supervisor ให้กับน้องนักศึกษาที่จะไปทำหน้าที่เป็น Staff  คุมฐานในการอบรมให้ความรู้ การทำหน้าที่ Supervisor ผู้ประสานงานศูนย์สอบตอบปัญหาธรรม “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 34 ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่จะมารับฟังการอบรมในวันที่ 7-8 พฤศจิกายนนี้


    


                    การอบรมในครั้งนี้ ภาคเช้าน้องๆที่เข้ารับการอบรม ได้ รับฟังเนื้อหาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ Supervisor ผู้ประสานงานศูนย์สอบตอบปัญหาธรรม “ทางก้าวหน้า” รวมทั้งภาพรวมการทำหน้าที่ Staff Final Course 
จากนั้นลงฐานปฏิบัติการในการทำหน้าที่ คือ
                     ฐานที่ 1 การตรวจเอกสารและอุปกรณ์
                     ฐานที่ 2 การจัดบอร์ดและต้อนรับครู นักเรียน
                     ฐานที่ 3 รับซองข้อสอบจากคณะกรรมการคุมสอบและเคลียร์เอกสาร
                     ฐานที่ 4 การทำหน้าที่คณะกรรรมการคุมสอบ
                     ฐานที่ 5 การประสานงานวันก่อนสอบ
                     ฐานที่ 6 การเงิน

     ตัวอย่างการลงฐานปฏิบัติการ


 ฐานที่ 2 การจัดบอร์ดและต้อนรับครู นักเรียน ฐานที่ 3 รับซองข้อสอบจากคณะกรรมการคุมสอบและเคลียร์เอกสาร ฐานที่ 4 การทำหน้าที่คณะกรรรมการคุมสอบ


   

    ฐานที่ 5 การประสานงานวันก่อนสอบ

                       สำหรับในภาคบ่าย  น้องๆ ได้ซักซ้อม การเป็น Staff คุมฐานการทำหน้าที่ Supervisor ภาคปฏิบัติจริง และทดสอบการทหน้าที่จริง  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้น้องๆ ที่มารับฟังการอบรมได้หลักและแนวทางในการทำหน้าที่  Supervisor ผู้ประสานงานศูนย์สอบ  

   แล้วมาเจอกันในงานอบรม Supervisor รอบ Final Course วันที่ 7-8 พฤศจิกายนนี้


อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS

สรุปข่าว

หัวข้อ >> Staff Final Course โครงการตอบปัญหาธรรม “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 34
วันเวลา 31 ตุลาคม 2558
สถานที่ ห้องสัมมนา SPD 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน