▲ กลับด้านบน

ทบทวนบุญ...โครงการปฏิบัติธรรมสัมมนาครู ณ นาน่ารีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

29 ต.ค. 58 เปิดอ่าน 9674 โดย น.ส.ประอรรัตน์ ข่าวดี
  แก้ไข

ผู้ประสานงานภาคตะวันตกโซน 7 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) และทีมงานใจใส ลงพื้นที่จัดปฏิบัติธรรมสัมมนาครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่นาน่ารีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2558 โดยมีคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, จันทบุรี, ระยองและตราด เข้าร่วมเป็นจำนวน 50 คน โดยรูปแบบกิจกรรม จะมีลักษณะเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมรูปที่ 1 ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมครู

รูปที่ 2 บรรยากาศนาน่ารีสอร์ท


 

รูปที่ 3 พิธีเปิดโดย ผอ.กุศล น่วมมะโน โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา

วันแรก (18 ตุลาคม 2558) กิจกรรมคือ การฟังธรรมหัวข้อ “ห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย” (พระอาจารย์วิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต), ประชุมกลุ่มเล่าธรรมะ, ทำวัตรเย็น-อาราธนาศีล8 และฟังธรรมหัวข้อ “ศาสตร์แห่งสมาธิและวิธีการสอนสมาธิ” (พระอาจารย์ชวลิต โฆสชโว) ในรอบค่ำรูปที่ 4 การฟังธรรมหัวข้อ “ห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย” โดยพระอาจารย์วิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต


  

  

  

รูปที่ 5 การประชุมกลุ่มและเล่าธรรมะ


 

รูปที่ 6 บรรยากาศการสวดธัมจักกัปปวัฒนสูตร


รูปที่ 7 ฟังธรรมหัวข้อ “ศาสตร์แห่งสมาธิและวิธีการสอนสมาธิ” โดยพระอาจารย์ชวลิต โฆสชโว

วันที่สอง (19 ตุลาคม 2558) กิจกรรมคือ การออกกำลังกายในช่วงเช้า-เป่าดวงแก้ว, ถวายสังฆทาน, ฟังธรรมหัวข้อ "กระบวนการพัฒนานิสัยและหลักคิดการศึกษาเพื่อสร้างนักเรียนให้เก่งและดี" (พระอาจารย์วิโรจน์ อุคฺคจิตโต), ฟังธรรมหัวข้อ “กฎแห่งกรรม” (ทนายชาตรี สูติวราพันธ์), ปล่อยปลา 50 กิโลกรัม ที่ริมน้ำแก่งกระจาน, ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ และฟังธรรมหัวข้อ "ความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" (พระอาจารย์วิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต ) ในรอบค่ำ และพิธีจุดเทียนรวมใจเป็นพุทธบูชา

 

 

 

รูปที่ 8 ออกกำลังกายและเป่าดวงแก้ว


  

รูปที่ 9 กิจกรรมสหวาระเดือนเกิด

(มีท่านเดียวคือ อ.ประไพศรี สุขชู โรงเรียนบ้านกุ่ม จ.ราชบุรี)


 

 

รูปที่ 10 บรรยากาศการรับประทานอาหารร่วมกัน 

 

 รูปที่ 11 พิธีถวายสังฆทาน


 

รูปที่ 12 ฟังธรรมหัวข้อ “กฎแห่งกรรม” โดยทนายชาตรี สูติวราพันธ์ 

รูปที่ 13 ปล่อยปลา 50 กิโลกรัม ที่ริมน้ำแก่งกระจาน


 


 

รูปที่ 14 พิธีจุดเทียนรวมใจเป็นพุทธบูชารูปที่ 15 บรรยากาศการเตรียมอาหารตักบาตรโดยทีมงานจัดอบรม

          และวันที่สุดท้าย (20 ตุลาคม 2558) กิจกรรมคือ การตักบาตรพระ 9 รูปในช่วงเช้า ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูใบฎีกาวรวิทย์ ถิรปฺญโญ พระประธานจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานสงฆ์ และอ.คำเพชร ระดาเขต โรงเรียนบ้านหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น มาเป็นประธานฆราวาสในครั้งนี้, สัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (พระมหาธีรพงศ์ ฐานวีโร ), การชี้แจงการเดินทางมาสัมมนาชี้แจงการมารวมพลังครั้งที่ 10 และรับสื่อ V-Star เทอม2 ที่วัดพระธรรมกาย (โดย กัลฯ ประอรรัตน์ ข่าวดี) และพิธีปิด-รับมอบประกาศนียบัตรในช่วงบ่าย


 

   


รูปที่ 16 การตักบาตรพระ 9 รูป และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันรูปที่ 17 สัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 10 โดยพระมหาธีรพงศ์ ฐานวีโร 

รูปที่ 18 การชี้แจงโดยผู้ประสานงาน สำหรับการเดินทางมาสัมมนาชี้แจงการมารวมพลังครั้งที่ 10

 


 

รูปที่ 19 พิธีปิด (จับฉลากของที่ระลึก, มอบพระของขวัญและตัวแทนรับประกาศนียบัตร)รูปที่ 20 ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมครูในครั้งนี้รูปที่ 21 ทีมงานพี่เลี้ยงที่มาจัดสัมมนาปฏิบัติธรรมครู

จากการสัมมนาปฏิบัติธรรมครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกตลอด วันที่ผ่านมา คุณครูที่มาร่วมโครงการต่างมีความประทับใจเป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติธรรม, ฟังธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ และสัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตลอดจนการที่ได้ทำบุญอื่นๆ ซึ่งคุณครูเองก็มีความตั้งใจที่จะช่วยกันขยายงานพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการปลูกฝังศีลธรรมที่ดีงามให้ไปสู่จิตใจของเหล่าเด็กดี V-Star ที่อยู่ในการดูแลของคุณครู เพื่อความเจริญงดงามทางด้านศีลธรรมของประเทศชาติสืบต่อไป


ผู้ประสานงานโซน 7 และทีมงานขอเอาบุญมาฝากทุกๆ ท่านนะครับ/ค่ะ 

 

สรุปข่าว

หัวข้อ ทบทวนบุญ...โครงการปฏิบัติธรรมสัมมนาครู ณ นาน่ารีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
วันเวลา 18-20 ตุลาคม 2558
สถานที่ นาน่ารีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
จัดโดย ผู้ประสานงานภาคตะวันตกโซน 7 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) และทีมงาน
ผู้เข้ารับการอบรม คุณครู V-Star
ประธานสงฆ์ พระอาจารย์วิโรจน์ อุคฺคจิตโต
รายชื่อวิทยากร ดร.ชาตรี สูติวราพันธ์
หลักสูตรการอบรม ปฏิบัติธรรมสัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
กิจกรรมเด่น ปฏิบัติธรรม

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด