▲ กลับด้านบน

สอบธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดและภาค

26 พ.ย. 59 เปิดอ่าน 22374 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35

รอบชิงชนะเลิศ  ระดับจังหวัดและภาค ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอ ทั่วประเทศ          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35 รอบชิงชนะเลิศ  ระดับจังหวัดและภาค ณ ศูนย์    สอบประจำอำเภอ จำนวน 545 ศูนย์สอบ ทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา และระดับครูอาจารย์เป็นจำนวนมาก  

  

Supervisor อาสาสมัครจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"

            การจัดสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ครู อาจารย์ ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

 
น้องๆ ตื่นแต่เช้า มาที่สนามสอบ ดูรหัสประจำตัวผู้ สอบก่อนเข้าห้องสอบ


  
ก่อนสอบ น้องๆ ก็อ่านหนังสือกันอย่างเต็มที่ 

        โดยการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35 นี้ ได้จัดสอบในหัวข้อ มงคลสูตร 38 ประการ พุทธประวัติ       กฎแห่งกรรม บุญกิริยาวัตถุ 3 ความดีสากล และ 5 ห้องชีวิต   ซึ่งบรรยากาศในการสอบแต่ละศูนย์ คณะครูอาจารย์และนักเรียนต่างมีความตั้งใจในการทำข้อสอบอย่างเต็มที่

 

  

           สำหรับการสอบในครั้งนี้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของการสอบระดับจังหวัดและภาค จะผ่านเข้าไปสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” รอบชิงชนะเลิศระดับชาติต่อไป

            

หลังจากจัดสอบเสร็จเรียนร้อยแล้ว น้องๆ Supervisor ก็ได้มอบของที่ระลึก กับคุณครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ที่ให้โรงเรียนใช้เป็นสถานที่จัดสอบค่ะ

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
สาธุ

ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS

สรุปข่าว

หัวข้อ สอบธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดและภาค
วันเวลา 19 พฤศจิกายน 2559
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน