▲ กลับด้านบน

ค่าย V-Star Challenge #11

14 ต.ค. 59 เปิดอ่าน 8234 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมระดับภูมิภาค  

(V-Star Challenge) ครั้งที่ 11     

            ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมระดับภูมิภาค หรือ ค่าย V-Star Challenge ครั้งที่ 11 ณ ห้องสัมมนา SDP 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยวาชนต้นแบบด้านศีลธรรมหรือดาวแห่งความดี ผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเหนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้นำเด็กดี V-Star ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สร้างสรรค์ตามบุคลิกภาพรายบุคคล ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมต่อไป   


  

        สำหรับกิจกรรมที่ขาดไม่ได้สำหรับค่ายนี้คือ น้องๆ เด็กดี V-Star ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันคือ การสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น   ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา , กฎแห่งกรรม , พระคุณพ่อแม่ , และได้อบรมเรื่อง คุณธรรมของผู้นำเยาวชนกับกิจวัตร10 และความดีสากลพื้นฐาน 5  ประการ

   

ทุกวันตลอดการอบรมน้องๆ เด็กดี V-Star จะสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และนั่งสมาธิ


>> เริ่มต้นกิจกรรมในวันแรกของค่ายนี้ 

        คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ลงทะเบียบกันอย่างคึกคัก หน้าห้องสัมมนา SPD 7 สภาธรรมกายสากล 

   
คุณครูพานักเรียนมาลงทะเบียบตั้งแต่เช้า เพื่อรับป้ายชื่อ อุปกรณ์ในการใช้อบรม และถ่ายรูป

            จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดค่าย V-Star Challenge โดยพระอาจารย์ได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ และให้ธรรมะ เพื่อนำไปใช้ตลอดระยะเวลาของการอยู่ค่าย และใช้ในชีวิตประจำวัน
   

 
จากนั้นน้องๆ จะได้รู้จักกับพี่สต๊าฟ พี่เลี้ยง ที่จะคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาตลอดค่ายนี้
 และได้รับผ้าพันคอเพื่อแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งการดูแลกันเป็นหมู่

วันแรกพี่ๆ ต้อนรับน้องค่ายด้วยกิจกรรม Walk Rally

   
  
บรรยากาศ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้สาระ ความรู้ และความบันเทิง ช่วยหล่อหลอมน้องๆ ให้เกิดความรัก และความสามัคคี
สร้าง
มิตรภาพที่ดีให้เกิดขึ้น ได้รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา เสียสละ และพร้อมที่จะประคับประคองดูแลเพื่อนๆ ตลอดค่ายนี้
>> เริ่มต้นเช้าวันใหม่
        ตื่นนอนแต่เช้าออกกำลังกาย ด้วยความสดชื่น และสดใส
   
  


            จากนั้นน้องได้เข้าฐานกิจกรรม เพื่อเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการทำความดีสากล 5 ประการผ่าน 5 ห้องชีวิต    
             ฐานที่ 1 ฐานห้องนอน 
 
น้องๆ จะได้นิสัยที่ดีๆ คือกราบเท้าพ่อ แม่ และนั่งสมาธิก่อนนอน ตื่นนอนแล้ว เก็บที่นอนให้เรียบร้อย
             ฐานที่ 2 ฐานนี้มีชื่อว่า "แด่เธอ ผู้กล้าหาญ" ฐานห้องน้ำนั้นเอง  เป็นห้องที่ฝึกการสังเกต พิจารณาสังขารของตัวเราเอง น้องๆ และน้องๆ จะได้ลงมือทำความสะอาดห้องน้ำ ทั้งขัด เช็ด ถู ล้วงโถ เป็นการลดทิฐิมานะในใจที่เราสามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกยากๆ ได้

พี่สต๊าฟ จะให้ความรู้เรื่องการใช้ และการทำความสะอาดห้องน้ำ จากนั้นน้องๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 
            
               ฐานที่ 3 ฐานนี้มีชื่อว่า "ลุ๊คใหม่ วัยใสใส" ฐานห้องแต่งตัวนั้นเอง
  

น้องๆ จะได้เรียนรู้การจัด พับ เก็บเสื้อผ้า ตามแบบคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 
และเรียนรู้การเลือกเสื้อผ้า และการแต่งกายให้สุภาพ สมวัย ฝึกสติ การคิดไตร่ตรอง ถึงสิ่งที่เหมาะสม สิ่งที่สมควร และรู้จักตัดใจ เช่น การเลือกใส่เสื้อผ้า ถ้าแบบไหนไม่เหมาะ ไม่สมควร ก็ต้องตัดใจจากสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่เหมาะสม ยังไม่สมควร ยังไม่ถึงเวลา
             ฐานที่ 4 ฐานห้องอาหาร น้องๆ จะได้ฝึกนิสัยความประมาณ ประมาณในการรับประทานอาหาร และเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหาร

พี่ๆ แสดงตัวอย่างมารยาทในการรับประทานอาหารให้น้องๆ ดูเป็นแบบอย่าง
 

                ฐานที่ 5 ฐานวุ่นนัก รักสะอาด หรือ ฐานห้องทำงาน สำหรับน้องนักเรียน ห้องทำงานคือห้องเรียนนั้นเอง โดยที่น้องๆ จะได้ทำความสะอาด และจัดอุปกรณ์การเรียนให้เป็นระเบียบ
 
ปัด กวาด เช็ด ถู ให้ห้องเรียนสว่าง
>> วันที่สามของการอบรม 
            วันนี้กิจกรรมจะพิเศษสุดๆ โดยในช่วงแรกน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องของ Social media จากวิทยากรพิเศษ โดยบรรยายและให้ความรู้เรื่อการสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เช่น Facebook, Line, Twitter และการสร้าง Page โดยการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ การไลค์ แชร์ ข้อมูลข่าวสารด้านที่ดีสู่สาธารณชน 
 


            และพิเศษไปกว่านั้นคือได้ไปชมอุโบสถวัดพระธรรมกาย ได้นั่งหลับตา
ทำสมาธิด้วยบรรยากาศสงบ ภายในพระอุโบสถ
 
     น้องๆ ตื่นเต้น จะได้ไปชมวัด
 

นั่งสมาธิหลับตา พักใจ นำใจกลับมาอยู่กับตัวเอง
V
V
V
อีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญที่น้องๆ ได้ร่วมกันทำ คือการร่วมกิจกรรมพิมพ์พระของขวัญ
รุ่น “บรรลุธรรม” เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง ณ ประตู
1 วัดพระธรรมกาย 

พี่ๆ สอนวิธีการพิมพ์พระของขวัญ
 
  
 เด็กดี V-Star Challenge พิมพ์พระของขวัญด้วยความตั้งใจ และปลื้มใจสุดๆ

            จากนั้นน้องๆ ได้เรียนรู้กิจกรรม การจัดงานตักบาตร เพื่อจะได้ทำความรู้นี้ไปจัดกิจกรรมตักบาตรที่โรงเรียน
  

น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตักบาตร จัดสถานที่ ซ้อมบทพิธีกร
เพื่อที่จะไปช่วยกันจัดงานตักบาตรในเช้าวันที่ 14 วันสุดท้ายของค่ายนี้
V
V

สำหรับในภาคค่ำ เป็นค่ำคืนที่แสนพิเศษ สำหรับเด็กดี V-Star ทุกคน เพราะน้องๆ ได้ร่วมกัน
นั่งสมาธิ และ สวดมนต์บทธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
เจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ และจุดประทีปรวมใจถวายเป็นพุทธบูชา

  

>> ช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอ เมื่อมาถึงวันสุดท้ายของโครงการ
                สำหรับในช่วงสุดท้ายของโครงการในช่วงเช้า น้องๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตร 

  
น้องๆ ร่วมกันจัดงานตักบาตร และได้ตักบาตรด้วยความปลื้มใจ
               จากนั้นเด็กดี V-Star ทุกคนได้ร่วมกันระดมความคิด ในการทำ V-Star Club ของแต่ละจังหวัด น้องๆ ได้ช่วยกันคิดกิจกรรมดีๆ ที่จะไปชวนเพื่อนมาทำความดีกันที่โรงเรียน และชุมชน 
 

V
V
            จากนั้นเป็นพิธีแต่งตั้งประธาน V-Star Club เพื่อเป็นตัวแทนกลับไปทำหน้าที่ ชวนเพื่อนในโรงเรียนทำความดีต่อไป
 
 
ตัวแทนเด็กดี V-Star แต่ละสถาบันรับป้ายชมรม V-Star Club และรับเข็ม V-Star
>> ช่วงสุดท้ายของโครงการ 
            ในพิธีปิดค่าย V-Star Challenge ครั้งที่ 11 ตัวแทนเด็กดี V-Star Challenge กล่าวขอขมาต่อพระอาจารย์ และพี่เลี้ยง และรับประกาศนียบัตร  พร้อมรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์ 
  

 


            จากนั้นพระอาจารย์ได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับคณะครูที่เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย V-Star Challenge ครั้งที่ 11 และเดินทางมาให้กำลังใจนักเรียนตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คือ 
 
          และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย V-Star Challenge ครั้งที่ 11

 
  
            
            สำหรับสาหรับนักเรียนผู้นาเด็กดี V-Star ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบระดับภูมิภาคจะได้เข้าสู่เวทีระดับประเทศคือ V-Star Thailand” เพื่อเป็นการต่อยอดผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ให้สามารถเป็นผู้นาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมระดับประเทศต่อไป


รางวัลที่ทรงคุณค่า คือการได้สร้างคน ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม
สิ่งที่ได้จากค่ายนี้ไม่ใช่แค่ประกาศนียบัตร 
แต่...คือนิสัยที่ดี ที่จะติดตัวน้องๆ เด็กดี V-Star ทุกคน
ความดีที่ได้ทำในวันนี้จะเป็นเกาะป้องกัน เด็กๆ ทุกคนตลอดเส้นทางที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า
เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ประเทศชาติต่อไดี


V
V
V

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่เป็นหนึ่งในความสุขของค่ายนี้ 
จบจากค่ายนี้ ไปเจอกันต่อที่
ค่าย  
V-Star Thailand”
แล้วพบกันนะคะ ^__^

 ทบทวนความปลื้มได้ ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ

อนุโมทนาบุญค่ะ 
ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS


สรุปข่าว

หัวข้อ ค่าย V-Star Challenge #11
วันเวลา 11-14 ตุลาคม
สถานที่ ห้องสัมมนา SDP 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด