▲ กลับด้านบน

ลงพื้นที่จัดอบรมค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จ.เพชรบุรี

28 ก.ย. 59 เปิดอ่าน 6254 โดย น.ส.ญาณิศา เมนะเนตร
  แก้ไข

        

        ผู้ประสานงานได้ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี เพื่อไปเชิญชวนคุณครูไป ปฏิบัติธรรมช่วงเดือนตุลาคม, ค่าย V-STAR CHALLENGE และ เชิญชวนโรงเรียนมาพิมพ์พระ-สวดธัมจักกัปปวัตตนสูตรช่วงเดือนตุลาคม รวมทั้งหมด 4 โรงเรียน คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี, โรงเรียนวัดถิ่นปุรา, โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) และโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)


        ทั้งนี้ผู้ประสานงานยังได้มีโอกาสไปจัดอบรมค่ายพุทธบุตรที่โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ซึ่งมี รองกัญกฤษ โชติภัคภิญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยมีพระอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ พระประธานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ กัลฯ ณกร นึกเว้น เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมต่างๆ ลักษณะของกิจกรรม จะเน้นการเปิดสื่อฟังธรรมและสันทนาการ ในห้องอบรมเป็นหลัก โดยแบ่งกลุ่มน้องๆ เป็น 8 กลุ่ม ตามชื่อคุณธรรมทั้ง 8 ประการ และจะมีการนั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมก่อนทุกครั้ง       และได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์กิตติศักดิ์ สกฺกวโร พระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลมาเป็นพระอาจารย์พิเศษแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความดีสากล 5 ประการ


 

 การล้างห้องน้ำที่ถูกต้อง (โดยเปิดคลิปโรงเรียนต้นแบบ), การเก็บขยะและการแยกขยะ รวมทั้งได้เปิดสื่อการเรียนรู้เรื่องนรก-สวรรค์ เพื่อให้น้องๆ
เห็นถึงความสำคัญของการรักษาศีล 5


เมื่อเด็กดี V-STAR ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาศีล 5 ก็จะได้นำหลักการไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

     

      
เด็กดี V-STAR โรงเรียนบ้านท่ายางเข้าแถวและนั่งอย่างเป็นระเบียบตามหลัก UG 5

ผู้ประสานงานมอบเยลลี่ให้กับคุณครูโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

ขอขอบพระคุณพระอาจารย์และคุณครูทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมค่ายอบรมพุทธบุตรเกิดขึ้นทำให้เด็กดี V-STAR รู้จักรักษาความสะอาด มีความเป็นระเบียบ
 และ ก่อเกิดสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นในใจเด็กดีทุกคนกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

สรุปข่าว

หัวข้อ ลงพื้นที่จัดอบรมค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จ.เพชรบุรี
วันเวลา 22-26 กันยายน 2559

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด