▲ กลับด้านบน

V-Star Quality Award (VQA) ระดับชาติ

12 ก.พ. 63 เปิดอ่าน 2967 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข


ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
จัดงานการนำเสนอผลงานและนิทัศการ ของหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ที่เข้าร่วมโครงการที่ รางวัล คุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก
V- Star Quality Award (VQA) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

    เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัด งานการนำเสนอผลงานและนิทัศการ ของหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ที่เข้าร่วมโครงการที่ รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V- Star Quality Award (VQA) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ  อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ. ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสถานศึกษามาตรฐานต้นแบบด้านศีลธรรม เป็นการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย และเพื่อประกาศเกียรติ คุณ ให้กำลังใจสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่ทุมเทดำเนินโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจนเห็นผลเป็นรูป ธรรมชัดเจน และยั่งยืน

 

การจัดนำเสนอผลงานในครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ   

1.       ประเภทสถานศึกษาต้นแบบศีลธรรมดีเด่น  

2.       ประเภทห้องเรียนต้นแบบศีลธรรมดีเด่น  

3.       ประเภทผู้บริหาร/ครูต้นแบบผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 

 

 

              สำหรับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบเชิงประจักษ์ คณะกรรมการจะลงพื้นที่เพื่อประเมินที่สถานศึกษาในระหว่างวันที่ 3-28 กุมภาพันธ์นี้  ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมาตรฐานสถานศึกษาที่สามารถเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้
สรุปข่าว

หัวข้อ V-Star Quality Award (VQA) ระดับชาติ
วันเวลา 26 มกราคม 2562
สถานที่ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ. ปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น