▲ กลับด้านบน

ชพส. จัดโครงการคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

28 ม.ค. 60 เปิดอ่าน 6133 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม  ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี  ภายในงานมีผู้บริหารทางการศึกษา คุณครู และนักเรียน จากสถานศึกษาเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมาตรฐานสถานศึกษาต้นแบบด้านศีลธรรม พร้อมขยายสู่สถานศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทยสู่มาตรฐานศีลธรรมเยาวชนโลก พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณ และให้กำลังใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ทุ่มเทดำเนินโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจนเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน

          ในงานได้รับความเมตตาจาก พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญญนันโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี จากนั้นหน่วยงานทางการศึกษานำเสนอผลงาน ณ ห้องแสดงผลงาน หลังจากนั้นหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละแห่งแยกเข้าห้องนำเสนอผลงานตามประเภทการคัดเลือก 3 ประเภท คือ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น, สถานศึกษาสุดยอดต้นแบบ ระดับมัธยมศึกษา, และสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบ ระดับประถมศึกษา บรรยากาศแต่ละทีมตั้งใจนำเสนอผลจากการดำเนินโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกพร้อมกันนี้ยังได้แชร์และแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการดำเนินโครงการ              ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละแห่งมีความตั้งใจเป็นอย่างดีที่นำศีลธรรมมาพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมพร้อมที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรื่องให้กับตนเอง สังคม และประเทศชาติ.


 

สรุปข่าว

หัวข้อ ชพส. จัดโครงการคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันเวลา 28 มกราคม 2560
สถานที่ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี
ประธานสงฆ์ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญญนันโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น