▲ กลับด้านบน

เข้าพบสวัสดีปีใหม่ รองเลขาธิการคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

12 ม.ค. 66 เปิดอ่าน 889 โดย น.ส.อลิษา นิยม
  แก้ไข

วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม .๒๕๖๖

นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล พร้อมด้วยคณะ

ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

เพื่อกราบขอพรเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ และรายงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเยาวชน ที่ผ่านมา


 อาคาร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปข่าว

หัวข้อ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ รองเลขาธิการคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
วันเวลา วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
สถานที่ ณ อาคาร สพฐ.๕ กระทรวงศึกษาธิการ
จัดโดย แผนกองค์กรภาคี

แสดงความคิดเห็น