▲ กลับด้านบน

โครงการปฏิบัติธรรมครูออนไลน์ รุ่นที่ 1 “สมาธิสร้างสุข”

19 ส.ค. 64 เปิดอ่าน 2998 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูออนไลน์ รุ่นที่ 1  “สมาธิสร้างสุข”                  ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูออนไลน์ รุ่นที่ 1  “สมาธิสร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่อง ที่เข้าถึงง่าย ในรูปแบบที่เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ในยุค Next Normal ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อให้ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้รักในการปฏิบัติธรรม ได้เข้ามาฟังธรรมจากพระ อาจารย์ และเรียนรู้หลักการ ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับแนวทางในการปฏิบัติธรรมที่ เหมาะสมกับตนเอง 


            การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 500 คน ในวันแรกของการเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ในหัวข้อ สมการความสุข, ศีลเสมอจึงคบกันได้, การจับดีและสมาธิเปลี่ยนชีวิต อีกทั้งยังได้รับฟังหลักในการประพฤติปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมครูจะจัดขึ้นอีก 2 รุ่น ในวันที่ 4-5 กันยายน  และ วันที่ 2-3  ตุลาคมนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประสานงานจังหวัดและ www.ibsofficial.com


สรุปข่าว

หัวข้อ โครงการปฏิบัติธรรมครูออนไลน์ รุ่นที่ 1 “สมาธิสร้างสุข”
วันเวลา ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น