▲ กลับด้านบน

“นั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก”

12 ส.ค. 64 เปิดอ่าน 2468 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข


ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดกิจกรรม “นั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก” 


            วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรม “นั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก” ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM   วันสมาธิโลกนั้นเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ได้มีการนำระเบิดปรมาณูที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์อันเจ็บปวดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ทำให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงคราม จึงได้พยายามร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมา เพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาคมโลกนั่นคือ องค์การสหประชาชาติ  ในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย พ ส ล.) ปี พ.ศ. 2531 ได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ทั้งนี้เพราะการทำสมาธิ แม้จะเป็นธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนา แต่ก็เป็นของสากลที่ศาสนิกชนอื่นก็สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น ย พ ส ล. จึงกำหนดเอาวันที่ 6 สิงหาคม เป็นวันสมาธิโลก เพื่อเป็นวันรวมใจของชาวพุทธและชาวโลกทั้งหลายมานั่งสมาธิ เพื่อให้เป็นมรณะสติเตือนใจ และมุ่งที่จะให้เกิดสันติภาพของโลกที่แท้จริงและยั่งยืน


                    กิจกรรม “นั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก” ในครั้งนี้มีเยาวชน เด็กดี V-Star และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2 หมื่นคน โดยได้เริ่มกิจกรรมจากการสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนาความสำคัญ/ความรู้ของกิจกรรม วิธีทำสมาธิ การนำสมาธิไปใช้กับการเรียน จากนั้นร่วมพิธี นั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก  ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างประทับใจที่ได้นั่งสมาธิแล้วเกิดความสงบ ความสบายและมีความสุข มีความประทับใจในการนั่งสมาธิว่า “การได้นั่งสมาธิจะทำให้เราผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ หลังจากได้ทำบ่อยๆ มีความรู้สึกว่าความจำดีขึ้น มีสติอยู่เสมอ และจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่าน” ซึ่งการนั่งสมาธิร่วมกัน เพื่อทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นในใจเป็นการใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างสันติสุข 

  

 

 


สรุปข่าว

หัวข้อ “นั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก”
วันเวลา 6 สิงหาคม 2564
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น