▲ กลับด้านบน

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี "จุดประทีปและเวียนประทักษิณออนไลน์" ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาสาฬหบูชา

3 ส.ค. 64 เปิดอ่าน 1940 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไขกิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี
"จุดประทีปและเวียนประทักษิณออนไลน์"
ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาสาฬหบูชา

            วันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องในวันสำคัญสากลโลกคือวันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาอันได้แก่ ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และเกิดพระรัดตนตรัยครบทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศจึงได้ร่วมกิจกรรมการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อเติมบุญกุศล และเสริมสิริมงคลในวันสำคัญต่างๆ ตลอดจนสร้างกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

  

               การจุดประทีปออนไลน์ครั้งนี้ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่าหนึ่งหมื่นคน โดยได้เริ่มกิจกรรมจากการฟังพระธรรมเทศนา และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาจากพระอาจารย์ จากนั้นร่วมพิธีจุดประทีป เวียนประทักษิณ และนั่งสมาธิออนไลน์ ซึ่งเป็นการเสริมการเรียนรู้ด้านศีลธรรมและพระพุทธศาสนาในยุคออนไลน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ให้กับคุณครูและนักเรียน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมที่ดีงามอีกด้วยฟังพระธรรมเทศนา และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาจากพระอาจารย์

  

 

 อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

สรุปข่าว

หัวข้อ กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี "จุดประทีปและเวียนประทักษิณออนไลน์" ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาสาฬหบูชา
วันเวลา 24 กรกฎาคม
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น