▲ กลับด้านบน

พิธีเปิดโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี

3 ส.ค. 64 เปิดอ่าน 1878 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไขชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดพิธีเปิดโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก

“โรงเรียนรักษาศีล 5  จังหวัดปทุมธานี”


                ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ปทุมธานี ร่วมกับองค์กรภาคี เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันดำเนินงาน โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก “โรงเรียนรักษาศีล   5 จังหวัดปทุมธานี” อย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อยดีงามนั้น จึงได้มีการดำเนินงานโครงการฯ  ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ New Normal ซึ่งได้จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการเผยแผ่  พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM โดยมี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานโครงการฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีนายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดงาน ในการปฐมนิเทศครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 พันคน   
พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ประธานโครงการฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดงาน 

จากนั้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการต่อ โดยการจัดอบรมครูครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 23  กรกฎาคมที่ผ่านมา ผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM  เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควบคู่กับการปลูกฝัง คุณธรรมนำวิชาการด้วยบทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5  รักษ์ปทุมธานี” ซึ่งในการอบรมคณะครูได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรคือ พระอาจารย์วิโรจน์ อุคคจิตโต หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คุณนิตยา ผาติโสภณ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในหัวข้อเกณฑ์การประเมินโครงการ และการบรรยายหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนให้เก่งและดี ในยุค New Normal ด้วยบทฝึกพัฒนานิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ ซึ่งอัตลักษณ์ ที่ส่งเสริมในปี 2564 คือ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยปิยวาจา มีสมาธิ” พร้อมทั้งแนวทางการสอนบทฝึกต่างๆ ในยุค New Normal, กระบวนการฝึกนักเรียน, แนวทางการสอน แบบบูรณาการ สำหรับการอบรมครูในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 6 สิงหาคมนี้พระอาจารย์วิโรจน์ อุคคจิตโต
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้


คุณนิตยา ผาติโสภณ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล


บรรยากาศการอบรมครูครั้งที่ 1 ผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน


 

 

 


อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ สรุปข่าว

หัวข้อ พิธีเปิดโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี
วันเวลา 9 กรกฎาคม 2564
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ปทุมธานี ร่วมกับองค์กรภาคี เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ประธานสงฆ์ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ประธานฆราวาส นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
รายชื่อวิทยากร พระอาจารย์วิโรจน์ อุคคจิตโต หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คุณนิตยา ผาติโสภณ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น