▲ กลับด้านบน

สนุก!! กับการเรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อดีไปกับค่าย Empowerment Camp

30 ก.ค. 64 เปิดอ่าน 1723 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (เพจ Wake up Media) ร่วมกับองค์กรภาคี บริษัทเกลา 365 จำกัด (เพจเกลา นิสัยอันตราย) และทีม YouTuber ได้จัด Empowerment Camp : "Soft Skill ทางรอดคนทำสื่อยุค 4.0"  ผ่านระบบ Zoom แอพพลิเคชั่น จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งค่ายนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง โดยทางโครงการมุ่งหวังที่จะเตรียมความพร้อมให้เยาวชนยุคปัจจุบันรู้เท่าทันสื่อในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ให้มีหลักวินิจฉัยในการเลือกรับรู้สื่อที่เข้ามาถึงตนเองในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งฝึกความเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชนเพื่อสร้างสังคมที่ดีในโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ค่ายนี้ได้รับความสนใจจากเยาวยชนผู้สมัครเข้าโครงการ Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง จากภูมิภาคต่างๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 121 ทีม 363 คน จำนวน 84 โรงเรียน ในค่ายน้องๆ ได้ฟังและทำกิจกรรมในหัวข้อ "Soft Skill ทางรอดคนทำสื่อยุค 4.0" นำโดยคุณผิงผิง วรเกตุ ตั้งสืบกุล CEO บริษัทเกลา 365 จำกัด และ CEO องค์กร Nonprofit อย่าง World Peace Initiative Foundation วิทยากรผู้มากประสบการณ์ ซึ่งน้องค่ายได้สนุกกับการเรียนรู้และการเติมความรู้ให้กับตัวเอง  จากนั้นได้ร่วม Work Shop โดยน้องค่ายได้ลงมือสร้างสรรค์คลิปวิดีโอลงในโซเซียล ซึ่งเป็นการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิทยากรมาฝึกปฏิบัติจริง ในค่ายยังได้เชิญ ครูนกเล็ก Youtuber ที่มียอด subscribers ถึง 9 ล้าน และพี่มิ้นชี่ Youtuber จากช่อง mintchyy ที่มีผู้ติดตามแล้วกว่า 1 ล้าน subscribers มาร่วมแชร์ประสบการณ์บนเส้นทางของ Youtuber ทำให้น้องค่ายได้รับทั้งแรงบันดาลใจและกำลังใจที่จะสร้างสรรค์สื่อดีๆ ช่วงท้ายน้องๆได้ทำ Refection และได้นำเสนอผลงานของตัวเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน

บรรยากาศในค่ายคึกคักและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความประทับใจ เพราะน้องค่ายได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตที่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่กลับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรามองข้ามมาตลอด และยังได้ประสบการณ์และความรู้ดีๆ จากวิทยากร หลังจบกิจกรรมน้องค่ายมีความพร้อมที่จะนำสิ่งดีๆ ที่ได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพื่อร่วมกันเป็นผู้นำในการนำกระแสความดีขยายสู่สังคมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างถูกต้อง มีศีลธรรม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมสืบต่อไป

 

สรุปข่าว

หัวข้อ สนุก!! กับการเรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อดีไปกับค่าย Empowerment Camp
วันเวลา 25-28 กรกฏาคม 2564
สถานที่ On Zoom
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (เพจ Wake up Media) ร่วมกับองค์กรภาคี บริษัทเกลา 365 จำกัด (เพจเกลา นิสัยอันตราย) และทีม YouTuber ได้จัด Empowerment Camp :
ผู้เข้ารับการอบรม ผู้สมัครเข้าโครงการ Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น