▲ กลับด้านบน

โครงการปันสุขเพื่อน้องโสต ปีที่ 2

12 ก.พ. 63 เปิดอ่าน 4157 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดโครงการปันสุขเพื่อน้องโสต ปีที่ 2

        ระหว่างวันที่ 14-28 มกราคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการปันสุขเพื่อน้องโสต ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดกิจกรรมสอนให้น้องๆ โรงเรียนโสตศึกษา ได้รู้จักความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ สอดแทรกผ่านกิจกรรมเกมสนุกสนาน เข้าใจง่าย เพื่อให้น้องๆสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในชีวิตประจำวัน ที่บ้าน และในโรงเรียนได้

 

 

           สำหรับโครงการปันสุขเพื่อน้องโสตปีนี้พี่ๆ ตัวแทนจากชมรมพุทธศาสตร์สากล ไดัจัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานควบคู่กับการเรียนรู้บทฝึกความดีสากล 5 ประการโดยทำกิจกรรมทั้งหมด 7 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี 

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 


        กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมศีลธรรมเบื้องต้น ที่เข้าใจง่ายและมีการมอบของขวัญให้กับน้องๆ ในวาระขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติอีกด้วย

  

 สรุปข่าว

หัวข้อ โครงการปันสุขเพื่อน้องโสต ปีที่ 2
วันเวลา 14-28 มกราคม 2563
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น